Vybraná témata: SQL příkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ⚫ přehled relačních databází ⚫ databáze, tabulky a pohledy ⚫ datové typy ⚫ referenční integrita ⚫ transakce ⚫ zálohování a obnova ⚫ oprávnění ⚫ programování v SQL

Kód kurzu: SQL1 · Délka: 2 (dní) · Jazyky: česky nebo anglicky · Základní cena: 7990 Kč/os.

Logo kurzu SQL a relační databáze - základní kurz

Již od dvou osob! Více osob - větší sleva! Pro jiné množství nás kontaktujte.
Vyberte si dny, které vám vyhovují. V naprosté většině případů vám vyjdeme vstříc. Nemusí jít po sobě, ale je to určitě lépe. Rozdělené školení se cenově neliší od po sobě jdoucího.
Cena za jednoho účastníka.
Konečná celková cena (neplátci DPH). Cesta a ubytování lektora v rámci ČR je zdarma!

Co se na školení "SQL a relační databáze - základní kurz" naučím?

 1. Úvod do SQL a databází
  1. Co je databáze?
  2. Co je relační databáze (RDBMS)?
  3. Jazyk SQL
  4. Nerelační (NoSQL) databáze
 2. Přehled SQL jazyka a RDBMS
  1. SQL normy a dialekty
  2. MariaDB/MySQL
  3. PostgreSQL
  4. SQL Server
  5. Oracle
  6. DB2
  7. Firebird
  8. Access
  9. Embeddable databáze
 3. Návrh databází
  1. Databáze neboli schéma
  2. Tabulky a pohledy
  3. Datové typy
   1. Celočíselné typy
   2. Boolean
   3. Desetinná čísla
   4. Datum a čas
   5. ENUM a SET
   6. textové typy
   7. binární data (BLOB)
   8. hodnota NULL
  4. Atributy sloupců
   1. NULL/NOT NULL
   2. DEFAULT
   3. PRIMARY KEY a FOREIGN KEY
   4. AUTO_INCREMENT
   5. CHARACTER SET a COLLATE
  5. Vztahy a referenční integrita
   1. Vztah 1:1
   2. Vztah 1:n
   3. Vztah n:m
   4. Primární klíč
   5. Cizí klíč
  6. Normalizace
   1. I. normální forma
   2. II.. normální forma
   3. III. normální forma
  7. ER diagramy
 4. Tvorba databází (DDL)
  1. SQL klienti
  2. Příkaz CREATE
  3. Příkaz ALTER
  4. Příkaz DROP
  5. Příkaz TRUNCATE
  6. Vzorová databáze Sakilla
 5. Dotazování (SELECT)
  1. Příkaz USE
  2. Základní forma SELECTu
  3. Podmínka WHERE
   1. Výběr sloupce
   2. Operátory
   3. Hodnota
  4. Řetězení podmínek WHERE - AND, OR, NOT
  5. Řazení výsledků ORDER BY
  6. Omezení vrácených řádků
  7. SQL funkce
  8. Agregační funkce
   1. COUNT()
   2. MAX()
   3. MIN()
   4. AVG()
   5. SUM()
  9. Kontigenční tabulky GROUP BY
   1. Podmínka HAVING
   2. Spojování tabulek JOIN
    1. CROSS JOIN
    2. INNER JOIN
    3. OUTER JOIN
    4. JOIN a NULL hodnota
   3. Vnořené dotazy
   4. Sloučení dotazů UNION
 6. Manipulace s daty (DML)
  1. Vkládání INSERT
  2. Aktualizace UPDATE
  3. Výmaz DELETE
 7. Transakce
  1. Koncept ACID
  2. Transakce a jejich úrovně
  3. Podpora různých RBDMS
  4. Zamykání a uváznutí (deadlock)
 8. Administrace databází
  1. Indexy
  2. Systémové tabulky
  3. Zálohování a obnova
  4. Zabezpečení (uživatelé, oprávnění)
 9. Přehled SQL programování
  1. Proměnné a kurzory
  2. Uložené procedury
  3. Uložené funkce
  4. Triggery (spouště)
  5. Ovladače - JDBC, ODBC

Doporučené vstupní znalosti

 • práce s příkaz. řádkou
 • práce se soubory

Doporučené předcházející kurzy

 • žádné

Doporučené navazující kurzy

Lektor kurzu

Lektor kurzu Libor Jelínek Libor Jelínek

Je nadšený programátor a šťastný uživatel Linuxu. Má přes 10 let zkušeností s Javou, ale nyní nejraději pracuje v Pythonu. Je autorem řady příruček školení, učebnic a článků. Volno tráví kutěním nebo vařením.

Mám zájem!
Nevyhovuje vám rozsah nebo témata školení?

To správné školení ve správný čas pro vás umíme připravit na míru!