Vybraná témata: druhy testů ⚫ jednotkové (unit) testy ⚫ funkční a integrační testy ⚫ framework JUnit ⚫ anotace @Test ⚫ aserce (assertions) ⚫ assumptions ⚫ JUnit runners ⚫ testování výjimek ⚫ matchers a assertThat() ⚫ pravidla (rules) ⚫ parametrizované testy ⚫ test suites ⚫ mockups (makety) framework Mockito

Kód kurzu: JT · Délka: 1 (dní) · Jazyky: česky nebo anglicky · Základní cena: 4990 Kč/os.

Logo kurzu Testy řízený vývoj (TTD) s JUnit a Mockito

Již od dvou osob! Více osob - větší sleva! Pro jiné množství nás kontaktujte.
Vyberte si dny, které vám vyhovují. V naprosté většině případů vám vyjdeme vstříc. Nemusí jít po sobě, ale je to určitě lépe. Rozdělené školení se cenově neliší od po sobě jdoucího.
Cena za jednoho účastníka.
Konečná celková cena (neplátci DPH). Cesta a ubytování lektora v rámci ČR je zdarma!

Co se na školení "Testy řízený vývoj (TTD) s JUnit a Mockito" naučím?

 1. Testování software
  1. Přínosy a rizika testů
  2. Druhy testů
   1. Jednotkové (unit) testy
   2. Fukční (functional) testy
   3. Integrační testy
  3. Metodologie testování
   1. Extrémní programování (XP)
   2. Test-driven development (TDD)
   3. Behavior-based testing (BDD)
  4. Mockup frameworky
   1. EasyMock
   2. Mockito
   3. JMockit
  5. Měření pokrytí testy (test coverage)
   1. Cobertura
   2. EMMA
   3. JMockit
 2. Psaní testovatelného kódu
  1. Závilosti mezi třídami
  2. Dependency injection (DI)
   1. Guice a Spring DI
  3. Makety (mocks)
  4. Cizí kód
  5. Co netestovat
 3. JUnit
  1. Úvod do JUnit
   1. Historie a verze
   2. Instalace
   3. Alternativy k JUnitu
    1. Klíčové slovo assert
    2. main()
    3. TestNG
   4. Doplňky k JUnit
  2. Testy
   1. Failure vs. error
   2. Třída testu
   3. Anotace @Test
   4. Anotace @BeforeClass
   5. Anotace @AfterClass
   6. Anotace @After
   7. Anotace @Before
   8. Pořadí testů a anotace @FixMethodOrder
   9. Anotace @Ignore
   10. Timeout testu
  3. Assertions
   1. Třída Assert
   2. import static
   3. Pořadí parametrů assert*() method
   4. Přehled assert*() method
  4. Assumptions
   1. assumeThat()
   2. Assumptions vs. assertions
  5. Test runners
   1. Grafické runnery v IDE
   2. Textový runner
   3. Adaptér pro JUnit < 4 runnery
   4. Anotace @RunWith
  6. Testování výjimek
  7. Matchers a asserThat()
  8. Rules
   1. TemporaryFolder
   2. ExternalResource
   3. Timeout
   4. ExpectedException
   5. System rules
  9. Parametrizované testy
   1. Anotace @Parameters
   2. Field injection
   3. Pojmenování test cases
  10. Kategorie (categories)
  11. Sady (suites)
 4. Mockito
  1. Instalace a nastavení
  2. První test s Mockito
  3. Integrace s JUnit
  4. Přidání chování
  5. Ověření chování
  6. Očekávané volání
  7. Vytváření mocků (maket)
  8. Ověření pořadí volání
  9. Callbacky s Answer
  10. Spying
  11. Reset mocku
  12. Behavior Driven Development (BDD)

Doporučené vstupní znalosti

 • zkušenosti s Java SE

Doporučené předcházející kurzy

Doporučené navazující kurzy

Lektor kurzu

Lektor kurzu Libor Jelínek Libor Jelínek

Je nadšený programátor a šťastný uživatel Linuxu. Má přes 10 let zkušeností s Javou, ale nyní nejraději pracuje v Pythonu. Je autorem řady příruček školení, učebnic a článků. Volno tráví kutěním nebo vařením.

Mám zájem!
Nevyhovuje vám rozsah nebo témata školení?

To správné školení ve správný čas pro vás umíme připravit na míru!