Vybraná témata: objektově orientovaný způsob programování • objekty, třídy a rozhraní ⚫ výčtový typ ⚫ balíčky ⚫ generiky (parametrické typy) ⚫ výjimky ⚫ soubory a I/O proudy ⚫ kolekce

Kód kurzu: JAZ2 · Délka: 3 (dní) · Jazyky: česky nebo anglicky · Základní cena: 9990 Kč/os.

Logo kurzu Java SE základní kurz II. - objekty, generiky, kolekce

Již od dvou osob! Více osob - větší sleva! Pro jiné množství nás kontaktujte.
Vyberte si dny, které vám vyhovují. V naprosté většině případů vám vyjdeme vstříc. Nemusí jít po sobě, ale je to určitě lépe. Rozdělené školení se cenově neliší od po sobě jdoucího.
Cena za jednoho účastníka.
Konečná celková cena (neplátci DPH). Cesta a ubytování lektora v rámci ČR je zdarma!

Co se na školení "Java SE základní kurz II. - objekty, generiky, kolekce" naučím?

 1. Teorie objektově orientovaného programování (OOP)

  1. Třídy a objekty

  2. Zapouzdření (encapsulation)

  3. Dědičnost (inheritance)

  4. Polymorfizmus (vícetvarost)

  5. Vlastnosti a metody

 2. Třídy a objekty v Javě

  1. Deklarace třídy

  2. Vytváření tříd a objektů

   1. Operátor new

   2. Konstruktor

   3. Statický inicializátor

   4. Tovární metody (factory methods)

  3. Rušení tříd a objektů

   1. Metoda finalize()

   2. Garbage collector (GC)

  4. Atributy a metody

   1. Instační atributy a metody

   2. Statické atributy a metody

  5. Dědičnost

   1. Přetypování a dědičnost

   2. Vícenásobná dědičnost

   3. Překrývání (overriding) metod a členů

   4. Klíčová slova super a this

   5. Finální metody a třídy

   6. Abstraktní metody a třídy

   7. Metody třídy java.lang.Object

  6. Vnořené a vnitřní třídy

  7. JavaBeans

  8. POJO

 3. Výčtový typ (enum)

 4. Rozhraní (interfaces)

  1. Rozhraní jako API

  2. Pojmenování rozhraní

  3. Definice rozhraní

   1. Omezení rozhraní

  4. Implementace rozhraní

  5. Použití rozhraní jako typu

  6. Dědičnost rozhraní

  7. Default metody

 5. Balíčky (packages)

  1. Co je balíček?

  2. Vytvoření balíčku

  3. Pojmenování balíčků

  4. Default package

  5. Import a static import

  6. Přístupová práva

   1. private

   2. package-default

   3. protected

   4. public

  7. package-info.java

 6. Generické (parametrické) typy a metody

  1. Proč generiky (parametrické typy)?

  2. Generické třídy a rozhraní

   1. Diamond operátor <>

  3. Generické metody a konstruktory

  4. Omezení (bounds) a zástupné znaky (wildcards)

   1. Omezení extends

   2. Omezení super

   3. Zástupný znak ?

   4. Zástupný znak &

  5. Mazání typu (erasure) a omezení generik

   1. Primitivní typ jako typový parametr

   2. Typové parametry ve statických členech

   3. Vytváření instance typového parametru

   4. Parametrizované výjimky

 7. Výjimky (exceptions)

  1. Druhy výjimek

   1. Error

   2. RuntimeError

   3. Exception

  2. Výjimky v JDK

  3. Vlastní výjimky

  4. Vyvolání výjimky

  5. Ošetření výjimek (exception handling)

   1. Klíčové slovo throws

   2. Příkaz try-catch

   3. Příkaz try-catch-finally

   4. Příkaz try-finally

   5. Multicatch

  6. Propagace výjimek

 8. Soubory a proudy (streams)

  1. Původní I/O

   1. Třída File

   2. Třída RandomAccessFile

  2. Nové I/O (NIO 2)

   1. Třída Path

   2. Třída Files

  3. I/O proudy (streams)

   1. Organizace proudů

   2. Bajtové a znakové proudy

   3. Standardní vstup a standardní výstupy

   4. Příkaz Try-with-resources

 9. Kolekce (collections)

  1. Výhody kolekcí oproti polím

  2. Přehled rozhraní a implementací

  3. Seznamy - rozhraní List

  4. Množiny - rozhraní Set

  5. Mapy - rozhraní Map

  6. Příprava třídy do kolekce

   1. Neměnitelnost (immutability)

   2. Metody hashCode() a equals()

  7. Řazení (ordering) objektů

   1. Přirozené (natural) řazení - rozhraní Comparable

   2. Absolutní (absolute) řazení - rozhraní Comparator

   3. Metody pro řazení kolekcí a polí

   4. Vzestupné a sestupné řazení

  8. Převody pole-kolekce a naopak

  9. Staré kolekce (legacy collections)

   1. Třída Vector

   2. Třída Hashtable

   3. Třída Enumeration

Doporučené vstupní znalosti

 • základy jazyku Java

Doporučené předcházející kurzy

Doporučené navazující kurzy

Lektor kurzu

Lektor kurzu Libor Jelínek Libor Jelínek

Je nadšený programátor a šťastný uživatel Linuxu. Má přes 10 let zkušeností s Javou, ale nyní nejraději pracuje v Pythonu. Je autorem řady příruček školení, učebnic a článků. Volno tráví kutěním nebo vařením.

Mám zájem!
Nevyhovuje vám rozsah nebo témata školení?

To správné školení ve správný čas pro vás umíme připravit na míru!