Vybraná témata: základy jazyka Java a tvorby programů v tomto jazyce ⚫ vývojové prostředí (standardně IntelliJ IDEA) ⚫ datové typy, výrazy a bloky ⚫ příkazy řízení toku ⚫ metody ⚫ pole ⚫ řetězce, regulární výrazy, čas

Kód kurzu: JAZ1 · Délka: 2 (dní) · Jazyky: česky nebo anglicky · Základní cena: 4990 Kč/os.

Logo kurzu Java SE základní kurz I. - platforma a jazyk

Již od dvou osob! Více osob - větší sleva! Pro jiné množství nás kontaktujte.
Vyberte si dny, které vám vyhovují. V naprosté většině případů vám vyjdeme vstříc. Nemusí jít po sobě, ale je to určitě lépe. Rozdělené školení se cenově neliší od po sobě jdoucího.
Cena za jednoho účastníka.
Konečná celková cena (neplátci DPH). Cesta a ubytování lektora v rámci ČR je zdarma!

Co se na školení "Java SE základní kurz I. - platforma a jazyk" naučím?

 1. Úvod

  1. Historie a současnost Javy

  2. Novinky v jednotlivých verzích

  3. Základní termíny

   1. Jazyk nebo platforma?

   2. JDK vs. JRE

   3. Java Virtual Machine (JVM)

   4. Knihovna Core API a JavaDoc

   5. Java vs. JavaScript

   6. Aplikace vs. aplet

  4. Výhody, nevýhody, konkurenti

  5. Doporučené knihy a weby

  6. JDK a JRE

   1. JDK nebo JRE?

   2. Stažení a instalace

    1. Proměnná prostředí PATH

   3. Proměnná prostředí JAVA_HOME

   4. Programy java, javac

   5. Classpath a JAR knihovny

  7. IDE a nástroje

   1. IntelliJ IDEA

   2. Programátorské editory

   3. Závilosti a sestavení - Ant, Maven

  8. Hello world - první program

 2. Základy jazyka

  1. Komentáře

   1. Řádkový komentář

   2. Blokový komentář

   3. Javadoc komentář

  2. Identifikátory a proměnné

   1. Pravidla pojmenování

   2. Klíčová slova (keywords)

   3. Jmenné konvence identifikátorů

  3. Anotace

   1. @Deprecated

   2. @Override

   3. @SupressWarning

  4. Datové typy a literály

   1. Primitivní typy

    1. Celočíselné typy (integers)

    2. Reálná čísla (floating-point)

    3. Znakový typ char

    4. Logický typ boolean

    5. Typ void

   2. Refereční typy

    1. Object a potomci

    2. String

    3. Pole (array)

    4. Hodnota null

   3. Obálky primitivních typů (primitive wrappers)

  5. Výrazy a operátory

   1. Operátory a operandy

   2. Priority operátorů

   3. Operátor přiřazení

   4. Operátor přetypování

   5. Aritmetické operátory

   6. Relační operátory

   7. Logické operátory

   8. Bitové operátory

   9. Zkrácené operátory

   10. Ternární (podmínkový) operátor

   11. Operátor new

  6. Příkazy a bloky

  7. Tisk na obrazovku

   1. println()

   2. format()

  8. Systémové proměnné (system properties)

 3. Příkazy řízení toku

  1. Podmínky if, if-then

  2. Přepínač switch

  3. Cyklus while a do-while

  4. Cyklus for a for-each

   1. Příkazy break a continue

  5. Návěstí (label)

  6. Příkaz return

 4. Metody

  1. Deklarace metody

  2. Návratové typy

  3. Rekurzivní metody

  4. Parametry metod

   1. Počet parametrů

   2. Bezparametrická metoda

   3. Formální a skutečné parametry, parametr vs. argument

   4. Finální parametry

   5. Proměnný počet parametrů (varargs)

  5. Zastínění (hiding)

  6. Předávání hodnotou (by value)

  7. Přetížené metody (overloaded methods)

 5. Pole (arrays)

  1. Deklarace a vytvoření pole

   1. Délka pole

  2. Anonymní pole

  3. Operace s poli

  4. Vícerozměrná pole (multidimensional arrays)

  5. Proč jsou kolekce lepší

 6. Řetězce a čas

  1. Unicode a UTF-8 aneb minimum o kódování znaků

  2. Znaky a escape sekvence

  3. Řetězce String a ostatní

   1. Vytvoření, spojení

    1. Z jiných datových typů

   2. Porovnání

   3. Převody malá/velká písmena

   4. Hledání a nahrazování v řetězcích

   5. StringBuffer a StringBuilder

   6. Formátovaní řetězců s format()

  4. Regulární výrazy (regex)

  5. Datum a čas v Javě

   1. Date

   2. Calendar a GregorianCalendar

   3. SimpleDateFormat

   4. Balíček java.time z JDK8

Doporučené vstupní znalosti

 • práce s příkaz. řádkou

 • práce se soubory

 • výhodou zkušenosti s jiným jazykem

Doporučené předcházející kurzy

Doporučené navazující kurzy

Lektor kurzu

Lektor kurzu Libor Jelínek Libor Jelínek

Je nadšený programátor a šťastný uživatel Linuxu. Má přes 10 let zkušeností s Javou, ale nyní nejraději pracuje v Pythonu. Je autorem řady příruček školení, učebnic a článků. Volno tráví kutěním nebo vařením.

Mám zájem!
Nevyhovuje vám rozsah nebo témata školení?

To správné školení ve správný čas pro vás umíme připravit na míru!