Vybraná témata: Java EE aplikační servery ⚫ protokol HTTP ⚫ servlety ⚫ JSP stránky ⚫ návrhový vzor MVC ⚫ webové frameworky ⚫ webové služby JAX-WS a JAX-RS

Kód kurzu: JAE2 · Délka: 2 (dní) · Jazyky: česky nebo anglicky · Základní cena: 9990 Kč/os.

Logo kurzu Java EE klíčové znalosti II. - servlety, JSP, webové služby

Již od dvou osob! Více osob - větší sleva! Pro jiné množství nás kontaktujte.
Vyberte si dny, které vám vyhovují. V naprosté většině případů vám vyjdeme vstříc. Nemusí jít po sobě, ale je to určitě lépe. Rozdělené školení se cenově neliší od po sobě jdoucího.
Cena za jednoho účastníka.
Konečná celková cena (neplátci DPH). Cesta a ubytování lektora v rámci ČR je zdarma!

Co se na školení "Java EE klíčové znalosti II. - servlety, JSP, webové služby" naučím?

 1. Java EE aplikační servery

  1. Přehled trhu

   1. GlassFish

   2. WebLogic

   3. WildFly (dříve JBoss)

   4. WebSphere

   5. Resin

   6. Jetty

  2. Tomcat - naše volba

   1. Instalace a provoz

   2. Konfigurace

   3. Ovládání

 2. Servlety

  1. HTTP protokol

   1. Historie a verze

   2. Kódování URL

   3. Požadavek a odpověď

   4. Stavové kódy

   5. HTTP metody

  2. Třída HttpServlet a její metody

  3. HttpServletRequest a HttpServletResponse

   1. Parametry GET a POST

   2. Hlavička Content-Type

  4. Deployment descriptor web.xml

  5. Distribuční formát WAR

 3. JSP stránky

  1. Proč nestačí servlety

  2. Překlad do servletů

  3. Syntaxe JSP stránek

   1. Tradiční a XML syntaxe

   2. Komentáře

   3. Výrazy (expressions)

   4. Direktivy

   5. Scriptlety

  4. Implicitní objekty

  5. Expression Language (EL)

  6. JSP Standard Tag Library (JSTL)

 4. Přehled Java web frameworků

  1. Návrhový vzor MVC

  2. Struts2

  3. Spring MVC

  4. Wicket

  5. Vaadin

  6. Play a Ninja

  7. Grails

 5. XML webové služby s JAX-WS

  1. Technologie webových služeb

  2. Testování se Soap UI

  3. WSDL definice webových služeb

  4. SOAP zprávy webových služeb

  5. Tvorba webové služby s JAX-WS

  6. Tvorba klienta webové služby s JAX-WS

 6. RESTful webové služby s JAX-RS

  1. Testování s curl

  2. REST servlet

  3. Jersey a RESTEasy frameworky

Doporučené vstupní znalosti

 • zkušenosti s Java SE

 • práce s příkaz. řádkou

 • práce se soubory

Doporučené předcházející kurzy

Doporučené navazující kurzy

Lektor kurzu

Lektor kurzu Libor Jelínek Libor Jelínek

Je nadšený programátor a šťastný uživatel Linuxu. Má přes 10 let zkušeností s Javou, ale nyní nejraději pracuje v Pythonu. Je autorem řady příruček školení, učebnic a článků. Volno tráví kutěním nebo vařením.

Mám zájem!
Nevyhovuje vám rozsah nebo témata školení?

To správné školení ve správný čas pro vás umíme připravit na míru!