7. Výkon, dohled, logy

V této závěrečné stručné kapitole se seznámíme s příkazy pro sledování výkonu, programy na monitoring systému a logování.

7.1. Sledování výkonu

7.1.1. time a time

Bash nabízí vestavěný příkaz time pro přesné měření délky trvání vykonávaných programů.

$ time find ~ -name java
...

real    0m2.686s
user    0m0.566s
sys   0m0.634s

Existuje rovněž program time. Protože koliduje s zabudovaným příkazem Bashe stejného jména, musíme uvést plnou cestu:

$ /usr/bin/time find ~ -name java
...

Command exited with non-zero status 1
0.51user 0.55system 0:01.08elapsed 99%CPU (0avgtext+0avgdata 5852maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+5300minor)pagefaults 0swaps

7.1.2. uptime

Jednoduchý prográmek pro zjištění jak dlouho stroj běží a kromě toho zobrazí i aktuální čas, počet přihlášených uživatelů a průměrnou zátěž za poslední 1, 5 a 15 minut.

Tip

Jako „běží“ se počítá i suspendace a hibernace.

::
$ uptime 14:35:46 up 5 days, 17:30, 2 users, load average: 1,00, 0,74, 0,54

S parametrem -p vypíše čas podrobněji:

$ uptime -p
up 5 days, 17 hours, 30 minutes

7.1.3. ps, top

S oběma nástroji jsme se již seznámili v prvním díle.

7.1.4. du, ncdu

S oběma nástroji jsme se již seznámili v prvním díle.

7.1.5. df

S nástrojem jsme se již seznámili v prvním díle.

7.1.6. free

Zobrazí velikost volné a použité paměti RAM. Obvyklá volba -h přepne na zobrazení v KiB/MiB/…​ místo bajtů.

$ free -h
      total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     7,7G    6,9G    759M    871M    302M    3,0G
-/+ buffers/cache:    3,7G    4,0G
Swap:     15G    141M    15G

7.2. Programy pro dohled

Jistě nechcete, aby vám např. spadlý docházkový web oznamoval váš šéf. Proto existuje spousta aplikací, které vás dovedou informovat na zadaný email/chat o splnění určitých podmínek jako > 90% zatížení CPU, zaplnění disku, spadlý démon ap.

Tyto aplikace také údaje pomocí agentů nebo veřejných protokolů v pravidelných intervalech sbírají a nabízejí z nich různé tabulky a grafy.

Bohužel není v možnostech této učebnice projít jednotlivé produkty, proto jen stručně uvedeme několik nejznámějších systémů s naším subjektivním hodnocením.

 • Nagios — nejstarší, nejznámější a nejotřesnější. Nabízí zastaralý vzhled webové UI a složitou konfiguraci pomocí souborů
 • Icinga — fork Nagiosu, moderní velmi dobře navržené web UI
 • Cacti — vyniká ve vytváření grafů z nasbíraných dat. Ovládáním a konfigurací patří ke snadnějším.
 • Zabbix — mocný, ale i velmi složitý software. Nulová podpora pro Debian/Ubuntu.
 • Munin — jednoduchý monitorovací a sběrací nástroj s grafy. Rychlá a snadná instalace i nastavení. Rychlý výsledek.
 • Monit a M/Monit — dvojice open-source a komerčního nástroje. Monit je sběrací agent, který může volitelně posílat data do centrálního M/Monit serveru. Jednoduchá konfigurace. Doporučujeme, pokud jste ochotni zaplatit mírný licenční poplatek.

7.3. Logování

Logování je nesmírně důležitou částí každé aplikace a systému, jakmile dojde na problémy. Ale i bez nich bychom měli pravidelně prohlédnutí logů věnovat čas. Pohled do logů může odhalit vážné potíže.

Aplikace na linuxovém OS mohou logovat dvěma způsoby

 1. aplikace sami vytváří a případně i archivují a rotují textové log soubory
 2. aplikace logovací zprávy posílají do centrálního Syslog, který všechny přijaté logy spravuje a obyčejně je ukládá také jako textové soubory

Aplikace často dovedou logovat oběma „cestami“. Obvyklá složka pro oba zdroje logů je /var/log/. Pro informace o logování aplikací se obraťte na jejich dokumentaci.

7.3.1. Syslog

Asi mnohými správci preferovaný způsob je sjednocené logování Syslog standardem (RFC 1364). (V Ubuntu jeho moderní implementace RSYSLOG). Syslog API nabízí programátorům aplikací knihovnu pro logování, takže ji nemusí ve své aplikaci řešit sami.

Formát syslog souboru je jednoduchý. Zpráva se skládá z těchto částí:

 • druh zprávy (facility) — „od koho“
 • důležitost (severity) — od 0 (emenergency nebo emerg), 1 (alert), 2 (crit), 3 (err), 4 (warning), 5 (notice), 6 (info), po nejméně důležitá 7 (debug)
 • čas (timestamp) — čas přijetí
 • jméno/IP odesílatele
 • zpráva samotná
Ukázka syslog souboru
Jan 4 07:16:09 jell-nb kernel: [195311.761217] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1b:9e:9a:3a:16:08:00 SRC=10.0.0.138 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=63082 PROTO=2
Jan 4 07:17:01 jell-nb CRON[13901]: (root) CMD (  cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jan 4 07:18:14 jell-nb kernel: [195436.406373] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1b:9e:9a:3a:16:08:00 SRC=10.0.0.138 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=63098 PROTO=2
Jan 4 07:19:10 jell-nb dhclient: DHCPREQUEST of 192.168.123.104 on wlan0 to 192.168.123.1 port 67 (xid=0x1260b970)
Jan 4 07:19:10 jell-nb dhclient: DHCPACK of 192.168.123.104 from 192.168.123.1
Jan 4 07:19:10 jell-nb dhclient: bound to 192.168.123.104 -- renewal in 1320 seconds.
Jan 4 07:19:10 jell-nb NetworkManager[1004]: <info> (wlan0): DHCPv4 state changed renew -> renew
Jan 4 07:19:10 jell-nb NetworkManager[1004]: <info>  address 192.168.123.104
Jan 4 07:19:10 jell-nb NetworkManager[1004]: <info>  prefix 24 (255.255.255.0)
Jan 4 07:19:10 jell-nb NetworkManager[1004]: <info>  gateway 192.168.123.1

Pokud byste narazili ještě na klasický Syslog, tak má konfiguraci v /etc/syslog.conf. RSyslog v Ubuntu používá

 • /etc/rsyslog.conf a
 • /etc/rsyslog.d/

Pokud není zkonfigurováno jinak, pak zprávy spadnou do souboru /var/log/syslog.

7.3.2. Prohlížeče logů

7.3.2.1. System Log Viewer (GUI)

Nainstalovaný v grafickém Ubuntu. Splní základní potřeby.

/static/books_static/USRV2/_images/System_Log_032.png

7.3.2.2. Glogg (GUI)

Nutný dodatečně nainstalovat, ale poradí si i obrovskými soubory (několik GB).

/static/books_static/USRV2/_images/glogg_gtk.png

7.3.2.3. Komerční správci logů

V posledních letech vznikla řada velmi povedených komerčních správců logů s pokročilým vyhledáváním, nádherným webovým rozhraním, spoustou funkcí pro lokální provoz i cloudově založených. Namátkou např.:

 • LogMX — desktopová aplikace pro vizualizaci, vyhledávání a sledování logů. Rychlé, snadné ovládání, schopnost pracovat s obrovskými soubory
 • Elasticsearch/Logstash/Kibana
 • Loggly
 • Papertrail