2. Konfigurace sítí v Linuxu

Už před léty s příchodem systemd došlo k poměrně hlubokým změnám v konfiguraci sítí v Linuxu: překlad jmen zajišťuje systemd-resolved (nebo prostě jen resolved), síťová rozhraní na serverech spravuje systemd-networkd (nebo prostě jen networkd), na desktopech obvykle Network Manger (NM) atd.

Tyto změny přináší výhody pro složité systémy s mnoha síťovými adaptéry, systémy běžící v cloudu, minipočítače pro IoT atd. Bohužel taky komplikují nastavení sítě a banální požadavek „chci jen nastavit IP, masku, bránu, DNS“ je doslova věda. Kde jsou doby, kdy stačilo upravit soubor /etc/network/interfaces

Ubuntu 18.04 obsahuje další změny v tradiční správě sítí v podobě správce Netplan, který nahrazuje ifupdown (soubor /etc/network/interfaces). Motivací k dalšímu řešení je zjednodušení poměrně velké náročnosti konfigurace a různá konfigurace stejných věcí v networkd a Network Manageru.

V této kapitole se pokusíme vysvětlit všechny způsoby, abyste byli schopni administrovat nové i staré instalace Ubuntu.

2.1. Síťová rozhraní

Síťová rozhraní či síťové adaptéry jsou souborová zařízení ve složce /dev/. Můžete se setkat se dvěma způsoby pojmenovávání síťových rozhraní.

Tradiční pojmenování

Velice dlouhou dobu to bylo jediné pojmenování síťových rozhraní. Toto jednoduché schéma je podobné ostatním souborovým zařízením. Např. pro kabelově vedený ethernet se adaptéry jmenují jako eth0, eth1, ap. tak jsou nacházena ovladačem.

Název se řídí typem adaptéru:

 • eth0, eth1, … – klasický kabelově vedený ethernet. První rozhraní je eth0 atd.
 • lo – loopback zařízení. Je speciální síťové rozhraní, které je vždy přítomné i na počítači bez skutečné síťové karty. Slouží k provozu síťových aplikací i bez nutnosti „jít“ na skutečnou síť. Má přiřazenou pevnou IP adresu 127.0.0.1.
 • wlan0, wlan1, … – bezdrátové Wi-Fi karty jsou označeny wlan (wireless LAN). První rozhraní je wlan0 ap.

Tento způsob pojmenování má nevýhodu v tom, že není zcela spolehlivý. Může se např. stát, že při změně hardware dojde k záměně - adaptér je eth0 je při jednom startu, eth1 při dalším.

Pojmenování rozhraní v systemd

S příchodem systemd se změnilo v linuxových systém mnoho - i schéma přidělování jmen síťových rozhraní zvané Predictable Network Interface Names (predikovatelná jména síťových rozhraní). Místo tradičním jmen jako eth0 se setkáte s názvy enp5s0 ap., která jsou stabilní (predikovatelná), protože se tvoří na základě údajů jako číslo přečtené z firmwaru nebo BIOSu, číslem PCI sběrnice do které je karta vložena, fyzickým umístění ap.

Konkrétní postup tvorby jména je poměrně složitý a najdete zdokumentován ve zdrojových kódem systemd. Např. název rozhraní enp0s3 se vytvoří nějak takto:

 • první dvě písmena (en) – typ rozhraní: např. en pro ethernet, wl pro wireless LAN (Wi-Fi)
 • třetí písmeno a číslo (p0) – typ připojení a pořadí: např. p připojeno nultou PCI sběrnicí
 • poslední písměno a číslo (s3) – číslo slotu: např. třetí slot na nulté PCI sběrnici.

Speciální IP adresy

Kromě IP adresy přiřazené administrátorem nebo DHCP systémem se používá několik speciální IP adres s pevným významem, které si nemůžeme zvolit pro síťové rozhraní:

 • 0.0.0.0 (IPv4)/:: (IPv6) — všechna síťová rozhraní počítače
 • 127.0.0.1 (IPv4)/::1 (IPv6) — loopback rozhraní (/dev/lo) (hostname localhost)

2.2. Netplan

Ubuntu 18.04 přináší další změny v tradiční správě sítí v podobě manažeru Netplan, který nahrazuje ifupdown (soubor /etc/network/interfaces). Poprvé se Netplan objevil v Ubuntu 17.10 a motivací k novému řešení je zjednodušení poměrně velké náročnosti konfigurace a různá konfigurace stejných věcí v systemd-networkd (na serveru) a Network Manageru (na desktopu).

2.2.1. Jak Netplan pracuje

Netplan pracuje tak, že pomocí YAML souborů popíšete libovolně jednoduchou nebo složitou síťovou konfiguraci ze které Netplan vygeneruje konfiguraci pro zvolený renderer - buď networkd (výchozí) nebo Network Manager. Podstatně tím zjednodušuje naši práci, protože zejm. v networkd může znamenat jednoduchá změna nastavování až ve třech různých souborech (!).

Poznámka

„Skryváním“ komplexity je Netplan podobný UFW, jinému nástroji z Ubuntu pro správu firewallu.

Netplan očekává konfiguraci v /etc/netplan/*.yaml souborech. Můžete je zde vytvářet správce, ale často balíčky a podobné nástroje. Během startu počítače Netplan vygeneruje příslušné konfigurační soubory v /run/. Pokud není v YAML souboru jinak, vytváří konfiguraci pro systemd-networkd.

Všechny nalezené YAML soubory se seřadí. Klíče nalezené v souborech později v abecedě můžou přepsat klíče ze souborů dříve v abecedě, nebo vytvořit nové klíče. Právě z tohoto důvodu se setkáte soubory pojmenovanými jako 50-cloud-init.yaml.

/static/books_static/USRV2/_images/netplan-schema.png

2.2.2. Konfigurace Netplan

Netplan používá jednoduchý textový formát YAML. Soubory s příponou .yaml hledá ve složce /etc/netplan/, které vypadají např. takto:

network:
 version: 2
 ethernets:
  eno1:
   dhcp4: true

YAML dokument začíná klíčem network, následuje version: 2 (v tuto chvíly aktuální verze konfiguračního souboru) a konfiguracemi zařízeních seskupené podle typu jako např. ethernets a wifis. Pod blokem typu zařízení je název síťového zařízení a jeho konfigurace.

Nejdůležitější vlastnosti společné pro všechny typy zařízení.
Klíč Hodnota Význam
renderer networkd (výchozí) nebo NetworkManager Pro jaký síťový systém vygenerovat konfiguraci.
dhcp4 true/false (výchozí) Podpora DHCP pro IPv4.
dhcp6 true/false (výchozí) Podpora DHCP pro IPv6.
addresses seznam IP adres Pevná IP adresa nebo adresy zařízení vč. síťové masky v CIDR notaci. Např. addresses: [192.168.14.2/24, "2001:1::1/64"].
gateway4 a gateway6 seznam IP adres IPv4/IPv6 výchozí brána. Vyžadováno, pokud je uvedeno addresses. Např. gateway4: 172.16.0.1 nebo gateway6: "2001:4::1"
nameservers mapování s klíči addresses a search

Nastavení DNS serverů a domén. Hodnotou je mapování s klíčem addresses pro seznam IPv4 nebo IPv6 adres) a search pro seznam vyhledávaných domén). Např.:

nameservers:
  search: [vacademy.net, vacademy.cz]
  addresses: [8.8.8.8, "FEDC::1"]

Netplan má řadu dalších možností - např. nastavení routovacích tabulek, bondovací a bridgeování zařízení, určení zařízení pomocí wildcard výrazů jako enp2* (všechny karty na druhé PCI směrnici) ap. Kompletní seznam konfigurace najdete v man netplan.

Dvě nejčastější možnosti nastavení sítě - manuální a DHCP - si ukážeme na příkladech.

Příklad nastavení přes DHCP
network:
 version: 2
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: true
Příklad manuálního nastavení
network:
 version: 2
 ethernets:
  enp0s3:
   addresses: [192.168.1.115/24]
   gateway4: 192.168.1.1
   nameservers:
    search: [mycompany.local, myorg.local]
    addresses: [8.8.8.8, 192.168.1.2]o

2.2.3. Netplan příkazy

Ovládání Netplanu je velmi jednoduché. V podstatě jde jen o dva podpříkazy v podobě netplan <podpříkaz>.

netplan apply

Vygeneruje z YAML souborů konfiguraci pro zvolený renderer (defaultně systemd-networkd) a aplikuje změny (restartuje renderer). Např. pro výše uvedený příklad manuálního nastavení se vytvoří soubor /run/systemd/network/10-netplan-enp0s8.network s tímto obsahem:

[Match]
Name=enp0s8

[Network]
Address=192.168.88.115/24
Gateway=192.168.1.1
DNS=192.168.88.1
DNS=8.8.8.8
Domains=mycompany.local myorg.local

netplan generate

Jen vygeneruje konfiguraci pro renderer, neaplikuje změny.

2.3. ifupdown

Ubuntu 16.04 nahradilo tradiční konfiguraci sítí souborem /etc/network/interfaces novým manažerem Netplan. Balíček ifupdown již není součástí instalace a proto ani programy ifup, ifdown a ifquery.

Důležité

V Ubuntu 18.04 se můžete vrátit k dřívější konfiguraci sítě, tak že nainstalujete balíček ifupdown a nastavíte /etc/network/interfaces manuálně jako dříve. Pokud nejste na starém systému nebo nemáte jiný závažný důvod, doporučujeme však již nepoužívat ifupdown.

Další možností je vynutit si ifupdown volbou netcfg/do_not_use_netplan=true během instalace, tak že na první obrazovce instalátoru stisknete F6, pak e a tuto volbu přidáte do příkazové řádky.

2.3.1. /etc/network/interfaces

Hlavní konfiguračním souborem sítí v Debianu a Ubuntu byl dlouhou dobu /etc/network/interfaces s informace pro nástroje ifup a ifdown.

Důležité

Pokud jste na Netplan systému v souboru najdete upozornění, že ifupdown has been replaced by netplan(5) on this system (ifupdown byl na tomto systému nahražen netplan) a tohoto souboru si nevšímejte.

Konfigurační soubor interfaces obsahuje informace, jak se připojit k síti. Na rozdíl od později probíraných programů jako ifconfig je nastavení v souboru přečteno při startu počítače a tedy trvalé.

Pokud používáte v síti DHCP není třeba vůbec žádné nastavení a váš soubor interfaces obsahuje jen dva řádky pro zapnutí (auto) a nastavení iface loopback zařízení:

auto lo
iface lo inet loopback

Povely auto, iface a další nazývá dokumentace jako stanzas. Konfigurace je velmi rozsáhlá a proto pro pokročilejší nastavení odkazujeme na man 5 interfaces. Ukážeme si proto jen další typický setup se statickou IP adresou bez DHCP:

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.50
    dns-nameservers 192.168.1.50

Potřebujete-li nastavit sekundární, terciární, … DNS, pak do předchozího řádku přidejte mezerou oddělení jejich IP adresy:

dns-nameservers 192.168.1.50 192.168.1.51

Pro aplikaci nastavení je třeba provést restart sítě nebo restart počítače.

2.3.2. ifconfig

Poznámka

V DOSu a Windows je podobný program nazván ipconfig.

Ifconfig neboli interface configuration je nejznámější nástroj pro konfiguraci a diagnostiku sítí. Ipconfig slouží k nastavení síťových zařízení a jako takový neumí nastavit bránu (gateway) nebo DNS.

Upozornění

Veškeré změny provedené ifconfigem „nepřežijí“ restart. Pro trvalé změny musíte rozhraní nastavit konfigurací systémů Netplan nebo ifupdown.

2.3.2.1. Informace o zařízeních

Bez parametrů vypíše základní informace o aktivních síťových rozhraních. S parametrem -a (all) i o těch neaktivních. -s (short) slouží ke stručnému výpisu.

$ sudo ifconfig -a -s
Iface   MTU  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
enp0s3  1500  93652   0   0 0     46177   0   0   0 BMRU
enp0s8  1500    0   0   0 0       0   0   0   0 BM
lo    65536   231   0   0 0      231   0   0   0 LRU

2.3.2.2. Povolení/zakázání rozhraní

Povolení:

sudo ifconfig <rozhraní> up

Zakázání:

sudo ifconfig <rozhraní> down

2.3.2.3. Přiřazení IP adresy a masky podsítě

Přiřazení IP:

sudo ifconfig <rozhraní> <ip>

Přiřazení IP a masky:

sudo ifconfig <rozhraní> <ip> netmask <maska>

Pro ověření nového nastavení si můžete zkontrolovat přes ifconfig <rozhraní>.

2.3.2.4. Povolení/zakázání promiskuitního režimu

Povolení promiskuitního režimu:

sudo ifconfig <rozhraní> promisc

Zakázání promiskuitního režimu:

sudo ifconfig <rozhraní> -promisc

2.3.2.5. Změna MAC adresy

Inconfig dokonce umožňuje nastavit MAC adresu rozhraní, např.:

sudo ifconfig enp0s8 hw ether AA:BB:CC:DD:EE:FF

Poznámka

Další pokročilejší nastavení jako duplex režim, wake-on-LAN můžete spravovat nástrojem ethtool (nemusí být součástí instalace).

2.4. Routovací tabulky

Routovací (nebo též směrovací) tabulky můžete vypsat a modifikovat příkazem route.

Důležité

Změny nastavené příkazem route nepřežije restart. Pro trvalé změny je třeba provést nastavení routovacích tabulek v Netplan souborech.

Nastavení výchozí brány

Výchozí brána (default gateway) se nenastavuje na rozhraní, ale v routovacích tabulkách jádra. Používáme proto příkaz route.

sudo route add default gw 192.168.123.1 enp0s8

Výpis routovací tabulky

Pro ověření můžete vypsat tabulku pomocí route -n:

$ route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.88.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 enp0s8
0.0.0.0     192.168.88.1  0.0.0.0     UG  100  0    0 enp0s3
192.168.88.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 enp0s8
192.168.88.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 enp0s3
192.168.88.1  0.0.0.0     255.255.255.255 UH  100  0    0 enp0s3

Tip

Routovací tabulku dokáže vypsat také netstat -r (viz netstat).

2.5. Hostname (jméno počítače)

Důležité

Změna přes hostname je opět platná dokud nerestartujete počítač. Pro trvalou změnu napište jméno do souboru /etc/hostname, který je čten startovacími skripty.

Poznámka

Jméno počítače nemá prakticky žádný vliv. Pokud nemáte centrální správu jmen (DNS) ostatní stanice vámi zvolený hostname neznají a mohou se na vás odkazovat pouze číselnou IP adresou.

Zjištění aktuálního jména počítače:

$ hostname
tristar

Nastavení nového jména počítače:

$ sudo hostname bomber
$ hostname
bomber

2.6. Soubory /etc/hosts a /etc/services

Soubor /etc/hosts je textovým souborem do kterého se Linux podívá jako prvního, jestliže má přeložit (resolve) jmenný název (hostname) na IP adresu (např. vacademy.cz na 210.102.2.189). IP mohou být jak místní, tak platné z internetu.

Protože tento soubor se prohledává ještě před dotazem na nastavený DNS server je to vhodné místo pro „zfalšování“ adresy hostname serveru na kterém má běžet aplikace, kterou ještě není hotová ap.. Všechny odkazy a dotazy na např. www.mujserver.cz, tak můžete přesměrovat na 127.0.0.1 (místní počítač).

IP adresa je od DNS jména nebo jmen oddělena jedním tabelátorem. Na jednom řádku můžete pro stejnou IP vypsat více jmen.

Příklad /etc/hosts
127.0.0.1    localhost nb-mujnb www.vacademy.cz.local
192.168.0.100  fileserver

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

/etc/services má podobný účel, ale slouží k „překladu“ služeb (protokolů) na čísla portů. Používá ho řada programů, aby zobrazovala např. místo 22 symbolický název „ssh“.

Příklad /etc/services
tcpmux     1/tcp              # TCP port service multiplexer
echo      7/tcp
echo      7/udp
discard     9/tcp      sink null
discard     9/udp      sink null
systat     11/tcp     users
daytime     13/tcp
daytime     13/udp
netstat     15/tcp
qotd      17/tcp     quote
msp       18/tcp             # message send protocol
msp       18/udp
chargen     19/tcp     ttytst source
chargen     19/udp     ttytst source
ftp-data    20/tcp
ftp       21/tcp
fsp       21/udp     fspd
ssh       22/tcp             # SSH Remote Login Protocol
ssh       22/udp

Více informací o souboru naleznete v man 5 services.