1. Disky a zařízení

„V Linuxu je je vše soubor. Pokud to není soubor, je to proces.“

—Kamenné pravidlo souborů v Linuxu

1.1. Druhy souborů

Soubor v Linuxu má velmi široký význam a „běžný“ soubor s textem, obrázkem ap. je jen jedním z druhů souborů, které existují. První zvláštností je, že mezi soubory v Linuxu zahrnujeme tzv. souborová zařízení reprezentující různé hardwarové a jiné komponenty. Rovněž složka je zvláštním druhem souboru, který obsahuje seznam jiných souborů.

Přístup „vše je soubor“ má velké množství výhod, které postupně objevíme sami.

Typ souboru zobrazuje notoricky známý příkaz ls s volbou -l se kterou před oprávněním souboru uvede jeho typ (první znak prvního sloupce). Např. ve výpisu domovské složky ls -l ~ najdeme obyčejný soubor (-) a složky (d):

...
-rwxr-xr-x 2 sandy sandy  1053 Oct 25 23:40 pgadmin.log
drwxr-xr-x 2 sandy sandy  4096 Oct 25 23:40 Pictures/
drwxrwxr-x 4 sandy sandy  4096 Oct 13 10:00 snap/
drwxrwxr-x 9 sandy sandy  4096 Oct 18 13:12 workspace/
...

Tip

Skoro jistě můžete místo ls -l používat ll. Je to tzv. alias pro ls -l.

Další druhy souborů najdete v tabulce.

Druhy souborů a odpovídající symboly ve výpisu ls -l.
Symbol v ls -l Význam
- normální soubor s texty, obrázky, hudbou ap.
d složka (directory) - speciální soubor obsahující názvu jiných souborů
l symbolický odkaz (link) na jiný soubor
c znakové (character) zařízení. Viz bloková a znaková zařízení.
s doménový soket (domain socket) je podobný soketům protokolu TCP/IP. Slouží jako prostředek interprocesové komunikace (IPC).
p pojmenovaná roura (named pipe). Podobně jako sokety jsou prostředkem pro IPC, ale bez sémantiky síťových socketů.
b blokové zařízení. Viz bloková a znaková zařízení.

1.2. Oddíly a souborové systémy

Fyzický pevný disk může být rozdělen na více oddílů (partitions). Oddíly jsou na sobě nezávislé a pád nebo chyba jednoho neovlivní druhý. OS Linux v typické instalaci používá více oddílů.

Důvod je především historický, kdy ještě nebyly používány žurnálovací souborové systémy (filesystems) a problém by mohl vést až ke ztrátě dat. Ale i dnes má rozdělení na více oddílů význam. Databáze může např. nekontrolovaně zaplnit veškeré místo do posledního bajtu a zastavit systém. Tím že jsou však soubory na jiném oddílu, než OS, nebude tím chod OS ovlivněný.

Žurnálovací file systémy

Zabezpečují data před neočekávaným výpadkem napájení nebo odpojením zařízení tím, že zapisují změny nejprve do speciálního záznamu - žurnálu - a teprve pak skutečně na disk. Následně je údaj o úspěšné „realizaci“ na disku zapsán do žurnálu a nakonec zrušen. Díky tomu je možné v případě přerušení vrátit stav na před operací nebo ji dokončit.

Žurnálování nechrání však před chybami na disku a logickými chybami. Pro ochranu tohoto druhu slouží např. RAID.

Staričký FAT žurnálový není. Jinak žurnálují takřka všechny moderní filesystémy: NTFS (Win), HFS+ (Mac), všechny unixové a linuxové FS jako ext3, ext4, ReiserFS, XFS, JFS, ZFS.

Linux obvykle ke správné činnosti využívá nejméně dva druhy oddílů:

 • datový (běžný) oddíl naformátovaný na některý z řady podporovaných souborových systémů pro ukládání dat OS nebo uživatelských dat. Běžných oddílů lze mít více.
 • odkládací (swap) oddíl, který nemá žádné naformátování (je tzv. raw). Využívá ho OS při nedostatku RAM. Tento princip virtuální paměti podporují dnes všechny velké OS.

1.3. Startování z disku

1.3.1. Master Boot Record (MBR)

MBR je bootovací sektor (512 bajtů) na úplném začátku disku. MBR obsahuje

 • informace o rozdělení disku na logické oddíly obsahující souborové systémy
 • proveditelný kód, tzv. boot loader, který většinou jen předá řízení skutečnému spouštěči jako GRUB

1.3.2. GUID Partition Table (GPT)

Koncept MBR pochází z roku 1983 a je postupně nahrazován GPT. GPT tabulku najdeme u všech moderních strojů s UEFI firmwarem (nástupce BIOSu). Z GPT můžou bootovat všechny moderní OS včetně OS X a Windows a samozřejmě Linuxu. Hlavní linuxové nástroje pro práci z disky byly aktualizovány pro podporu GPT.

1.3.3. GRUB

GRUB je standardní boot loader většiny linuxových distribucí. Nahradil starší LILO (LInux LOader). Je to „to menu po startu PC s výběrem OS“. Umožňuje startovat nejen Linuxy, ale i DOS, Windows, BSD a Solaris systémy.

1.4. Souborová zařízení

Složka /dev/ obsahuje speciální soubory reprezentující zařízení a komponenty připojená k počítači. Kromě skutečného hardwaru jde i o různá pseudo a similovaná zařízení jako generátor náhodných čísel ap.

„Vše je soubor“ je doslova geniální rozhodnutí. Zařízením můžete nastavovat <<../usrv1/06-souborova-opravneni.adoc,vlastníka, skupinu a oprávnění>>, vytvoření image oddílu se rovná čtení souboru zařízení oddílu, vytištění může být poslání na soubor zařízení tiskárny atd.

1.4.1. Bloková a znaková zařízení

Linux rozlišuje mezi znakovými a (běžnějšími) blokovými zařízeními.

Bloková (block device):

 • umí „udržet“ data
 • disketa, pevný disk, USB flash paměť, USB disk ap.
 • můžete číst/zapisovat jakýkoli blok bajtů
 • bufferuje
 • nevýhoda buferování je, že nevíte, že data byla už zapsána na zařízení
 • náhodný přístup

Znaková (character device):

 • slouží k „protékání“ dat
 • pásky, sériové linky
 • nebufferovaný přímý přístup
 • neznamená, že můžete číst/zapisovat jen po jednom znaku (toto rozhodnutí je na zařízení samotném)
 • sekvenční přístup

1.4.2. Nejdůležitější zařízení v /dev/

Následující výčet není v žádném případě úplný. Seznámíme se jen s některými nejdůležitějšími skutečnými i pseudo zařízeními. Ne všechna musí být ve vašem Linuxu, resp. v počítači existovat.

Poznámka

Některá zařízení a souborové zařízení jsou již pomalu počítačovým dávnověkem, ale přesto se domníváme, že stojí za to je zmínit.

/dev/fd[0-9]

První disketová jednotka je fd0. Druhá fd1 ap.

/dev/hd[a-d]

Pevné disky připojené přes IDE rozhraní. hda je primary master, hdb je primary slave, hdc secondary master, hdd secondary slave.

/dev/hd[a-d][1-9]

Oddíly na daném IDE disku. Oddíly 1-4 jsou primární oddíly. Oddíly 5+ jsou logické oddíly uvnitř rozšířených oddílů. Takže např. hdb1 je primární partition na primary master.

/dev/lp[0-9]

lp0 je první paralelní tiskárna ap.

/dev/loop[0-9]

Tzv. loopback zařízení jsou pseudozařízení sloužící ke zpřístupnění souboru jako blokového zařízení (např. připojení .iso obrazu jako disku).

/dev/null

„Černá díra“ ve které nenávratně zmizí cokoli tam zapíšete. Užitečnost tohoto zařízení je hlavně pro skripty, kdy do černé díry přesměrujete výstup, která vás nezajímá.

# stderr výstup findu nás nezajímá - přesměrován do černé díry
# stdout bude stále na konzoli
$ find / -name foo 2> /dev/null

/dev/psaux

PS/2 port.

/dev/cdrom a /dev/dvd

CD, resp. DVD mechanika. Jde o linky na konkrétní sr* zařízení.

/dev/random a /dev/urandom

Generátory náhodných čísel. random je nedeterministický, což znamená, že následující číslo nelze odhadnout z předchozích čísel. urandom je „pouze“ pseudonáhodný, ale taky rychlejší. Nezáleží vám na vysoké bezpečnosti, postačí urandom.

Tip

Příklady využití souborů random a uranom.

Chcete vytvořit umělé zatížení PC? Čtěte z urandom a posílejte ho do null.

cat /dev/urandom > /dev/null

Chcete vytvořit 10 MB „náhodný“ soubor (náhodného obsahu)?

dd if=/dev/urandom of=random.bin bs=1M count=10

/dev/sd[a-z]

Původně sd zařízení byli SCSI disky, ale toto rozhraní se nikdy výrazněji nerozšířilo a s masivním nástupem SATA disků se vývojáři rozhodli využít tohoto značení pro zařízení s tímto rozhraní. Písmena abecedy jsou přiřazovány, tak jsou zařízení nalezeny na sběrnici - první sda, druhé sdb ap.

/dev/sd[a-z][0-9]

Určuje oddíl na konkrétním SATA disku. Oddíly jsou číslovány od 1. Např. sda3 je třetí oddíl na prvním SATA disku.

/dev/sr[0-9]

Souborové zařízení pro CD/DVD-ROM. sr0 je první, sr1 druhé atd.

/dev/ttyS[0-9]

Sériový port.

/dev/zero

Čtení zero zařízení vrátí vždy nulové znaky (0x00). Užitečnost je opět spíše pro skripty, kdy chcete vytvořit velký soubor vyplnit do určité velikosti „ničím“.

Poznámka

Nulový znak (občas NUL nebo \0) není nula! Jde o kontrolní znak podobně jako \t (tab), \n (nový řádek) ap. V Unicode i ASCII má hodnotu nula (0x00). Původně význam byl ignorovaný znak, ale dnes v řadě programovacích jazyků indikuje konec řetězce.

1.5. Připojení a odpojení

Před použitím se musí souborový systém připojit. Linux má plochou adresářovou strukturu. Každá složka může být na zcela jiném oddílu.

Tip

Často se to používá např. na serveru samostatný oddíl pro /var/ a samotný OS na /. Nebo na notebooku umístění / na menší, ale rychlejší SSD, a /home/ na pomalejší, ale velký mechanický HDD.

1.5.1. mount

Pro připojení diskového oddílu slouží příkaz mount. V základní podobě akceptuje dva parametry - soubor zařízení na kterém leží připojovaný filesystém a složku, kam ho připojit. Této cílové složce se často říká přípojný bod (mount point).

Základní podoba

Pokud není nastaveno jinak, smí mount provádět jen root.

# Připojení sdc5 jako /home/sally/ mount
sudo mount /dev/sdc5 /home/sally/

Důležité

Cílová složka nemusí být prázdná, ale musí existovat. Případný předchozí obsah po připojení se neztratí, ale je zastíněn a dočasně nedostupný.

Určení souborového typu

Linux podporuje téměř všechny myslitelné souborové systémy a pokusí se jej na zařízení rozpoznat. Přesto bývá dobrým zvykem typ souborového systému určit parametrem -t:

# Explicitní určení souborového systému
mount -t ntfs /dev/sdc5 /home/sally/win_backup

Volby připojení

Dalším často používaným parametrem je -o pro upřesnění způsobu připojení. Např.:

mount -t ntfs -o ro,user /dev/sdc5 /home/sally/win_backup

Některé volby jsou nezávislé na souborovém systému, některé platí jen pro konkrétní souborové systémy. Z obecných a vždy použitelných jsou důležité zejm.:

 • auto a noauto – viz Připojení po startu.
 • rw a ro – připojí zařízení ke čtení i zápisu/pouze ke čtení
 • suid a nosuid – umožní/zakáže spouštění souborů s právem SUID
 • exec a noexec – umožní/zakáže spouštění souborů s právem spustit
 • user a users - viz Připojování pro běžné uživatele.

Všechny další obecné volby najdete popsány v man mount. Ty specifické v manuálových stránkách jednotlivých filesystémů (např. man mount.ntfs pro NTFS).

1.5.2. umout

Poznámka

Je to opravdu umount, nikoli unmount.

Pro odpojení slouží umount a má jediný parametr - buď soubor zařízení nebo přípojný bod (složku):

# Odpojení přes zařízení
umount /dev/sdc5

# nebo přes přípojný bod
umount /home/joe/

1.5.3. /etc/fstab

Hlavím účelem souboru /etc/fstab je definice připojení, který se mají provést během startu PC.

Formát souboru

Jde o jednoduchý textový soubor, kde každý řádek definuje, jedno připojení. Sloupce (pole) oddělené mezerami nebo tabulátory jsou

<zařízení> <přípojný bod> <typ filesystému> <volby> <dump> <pass>

které mají postupně tento význam:

 • 1. pole: zařízení – zdrojové zařízení (odkud), které bývá často místo souborového zařízení (např. /dev/sdc3) specifikováno UUID (Universally Unique Identifier).

  Poznámka

  UUID (Universally Unique Identifier) je unikátní identifikace diskového zařízení (např. fc64422e-669c-11e8-bd41-0800272870d0). Má výhodu, že je jednoznačné a vytváří se již při naformátování. Stejné zařízení bude připojeno vždy stejně. Klasické určení souborovým zařízením jako např. /dev/sda1 je závislé na pořadí nalezení na sběrnici ap.

  Ke zjištění UUID slouží blkid. Bez parametrů vypíše UUID všech diskových zařízení. UUID konkrétního zařízení např. /dev/sda zjistíme zadáním blkid /dev/sda.

 • 2. pole: přípojný bod – cílový přípojný bod (kam)

 • 3. pole: typ filesystému – typ filesytému na zařízení (ext4, xfs, nts ap.)

 • 4. pole: volby (mount options) – obecné nebo pro file systém specifické volby připojení.

 • 5. pole: dump – 0 nebo 1, pro zálohovat/nezálohovat programem dump. Defaultně 0.

  Poznámka

  Dump je staričký zálohovací program, který se kterým se skoro jistě nesetkáte a proto toto pole fstabu nemá z dnešního pohledu význam. Může se však přece jen stát, že dump nebo jiný program pro zálohování tento údaj čte.

 • 6. pole: pass – pořadí při kontrole svazku programem fsck při startu počítače. 0 znamená nekontrolovat.

Podívejme se na příklad /etc/fstab serveru s rozdělením /, /var/, swapem a jednou vzdálenou složkou připojenou přes NFS:

UUID=fc64422e-669c-11e8-bd41-0800272870d0  /          ext4  defaults          0 0
UUID=fc64422f-669c-11e8-bd41-0800272870d0  /var        ext4  defaults          0 0
/swap.img                  none        swap  sw             0 0
192.168.121.27:/var/logs/patton/      /opt/ezclue/logs/  nfs   bg,hard,intr,nosuid,ro,user 0 0

Připojení po startu

I když je hlavním úkolem fstab připojit záznamy během bootování PC, můžeme mít ve volbách (4. pole) záznamu mít uvedeno noauto a řádek se vynechá.

Pokud noauto není mezi volbami uvedeno nebo je uvedeno auto je zařízení připojeno na zavolání mount -a (obvykle ve startovacích skriptech).

Připojování pro běžné uživatele

Jak jsme řekli výše, může připojení a odpojení provádět jen root. Existuje však možnost jak tyto operace povolit i pro běžné uživatele. Jestliže mezi volbami (4. pole) v záznamu ve fstab je volba

 • user – umožní se připojení zařízení i ne-root uživatelům. Odpojit ho může jen root a uživatel, který zařízení připojil.
 • users – umožní se připojení jakémukoli uživateli. Odpojit ho může také kdokoli, dokonce jiný uživatel, než ho připojil.

1.6. Programy pro práci s disky a oddíly

Upozornění

Většina programů vyžaduje root oprávnění (provádějte pomocí <<../usrv1/04-uzivatele-skupiny.adoc#sudo,sudo>>). Vychovanější programy vypíšou chybu, jiné bohužel bez sudo na obrazovku vůbec nic vytisknout.

1.6.1. dd

Program pro nízkoúrovňové binární kopírování bajt po bajtu. Vhodné pro image disku, kopii MBR ap.

Základními parametry jsou if (input file), of (output file), bs (block size), a count (počet).

# Vytvoření náhodného 10 MiB souboru
dd if=/dev/urandom of=random.bin bs=1M count=10

1.6.2. lsusb

Vypíše informace o USB sběrnicích a zařízeních k nim připojených.

Důležité parametry jsou -t pro výpis ve stromu a -v pro detailní výpis.

$ sudo lsusb -t
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/8p, 480M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/6p, 480M
    |__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=rtsx_usb, 480M
    |__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
    |__ Port 4: Dev 4, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
    |__ Port 5: Dev 5, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
    |__ Port 5: Dev 5, If 1, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 480M

1.6.3. lshw

Základní program pro výpis informací o hardwaru. Může zjistit údaje o přesné konfiguraci paměti, obsazených bankách, firmwaru, CPU ap.

Bez parametrů vypíše všechny známé údaje. Druh informací omezíte parametrem -C, -class např. jen o síťovém hardware:

sudo lshw -class network

Dostupné třídy (kategorie) zjistíte ve výpisu sudo lshw -short.

1.6.4. lsof

Vypisuje na STDOUT informace o souborech otevřených procesem.

Bez parametrů vytvoří velmi dlouhý výstup otevřených souborů všech aktivních procesů. Mezi velkým množstvím parametrů zmíníme jen -i pro zjištění jaký proces okupuje síťový port.

$ lsof -i:8000
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python 2143 sally  3u IPv4 394753   0t0 TCP localhost:8000 (LISTEN)

1.6.5. fdisk

Program stejného jména z MS-DOSu existuje i pro Linux, ale jeho ovládání je založeno na parametrech příkazové řádky.

Protože existují uživatelský příjemější alternativy jako cfdisk nebo parted/gparted, použití tohoto program je většinou spíše jen k vypsání informací s -l - disky, UUID, oddíly, velikosti, souborové systémy a typ tabulky rozdělení (GPT, MBR, …):

$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 86.6 MiB, 90759168 bytes, 177264 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop1: 86.6 MiB, 90812416 bytes, 177368 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 17104833-25AA-43D6-8092-97CF7324D8BC

Device    Start   End Sectors Size Type
/dev/sda1   2048   4095   2048  1M BIOS boot
/dev/sda2   4096 20975615 20971520 10G Linux filesystem
/dev/sda3 20975616 62912511 41936896 20G Linux filesystem

1.6.6. cfdisk

Snadnější a modernější alternativou je cfdisk, který přípomíná ovládáním fdisk z MS-DOSu.

sudo cfdisk
/static/books_static/USRV2/_images/cfdisk.png

Program cfdisk

1.6.7. parted/gparted

Textový parted a grafický GParted jsou zástupci pokročilých programů pro správu disků a oddílů. parted bývá součástí instalace. Klikací GParted připomínající komerční Partition Magic se velmi lehce ovládá.

GParted je k dispozici také jako GParted Live, tj. jako malá bootovatelná distribuce obsahující nejen GParted, ale i mc, fdisk, SSH, telnet ap.

/static/books_static/USRV2/_images/parted.png
/static/books_static/USRV2/_images/gparted.png

1.7. Logical Volume Management (LVM)

Důležité

Úvod a výhody LVM místo tradičního rozvržení disku najdete v „../usrv1/02-instalace.adoc#lvm,kapitole o instalaci“.

LVM je alternativním a moderní způsob správy disků v Linuxu. Hlavní výhodou LVM je, že všechny operace jsou online za běhu bez nutnosti zastavení, restartu vč. změny velikosti oddílů, snapshotů ap. Všechny současné distribuce a nástroje LVM podporují.

Upozornění

Současná verze o které budeme dále hovořit je LVM 2. Nedoporučujeme pracovat se starší verzí LVM.

1.7.1. Terminologie LVM

LVM používá několik klíčových termínů, které musíme jako první vysvětlit:

 • Volume group (skupina svazků) (VG) sdružuje LV a PV do jedné administrativní jednotky. Je to nejvyšší úroveň členění v LVM. Můžeme ji pojmenovat např. podle počítače nebo „dpt1“ ap.
  • VG můžou být zvětšena/zmenšena přidáním/odebráním nových PV
 • Physical volume (fyzický svazek) (PV) je obvykle odpovídá fyzickému zařízení pevného disku, ale může se jednat jen o „pohled“ na disk třeba v případě softwarového RAIDu.
  • každý PV je rozdělen do úseků dat známých jako physical extent (PE) o stejné velikosti jako logical extent (LE) (viz další odrážka).
 • Logical Volume (logický svazek) (LV) je ekvivalent diskového oddílu v ne-LVM systému. LV je viditelný jako běžné blokové zařízení a obsahuje samotný souborový systém.
  • každý LV je rozdělen do úseků dat známých jako logical extent (LE) ve velikosti stejné pro všechny LV ve VG.
  • LV můžou být zvětšena/zmenšena spojením/rozpojením nových extents
  • LV můžou být přemístěny mezi PV
  • na rozdíl od tradičních oddílů mají jména místo čísel, můžou se rozkládat napříč více PV (disky), které nemusí být ani fyzicky v řadě
map to buried treasure

Organizace prvků LVM (obrázek převzat z http://www.markus-gattol.name/ws/lvm.html)

1.7.2. Nastavení LVM během instalace

Nastavit LVM již během instalace je nejjednodušší a doporučený způsob „jak na LVM“. Ubuntu Server od verze 17.10 používá nový instalátor, který prozatím nemá možnost nastavení LVM již během instalace. Pro LVM a některé další pokročilé volby je nutné stáhnout tzv. alternativní instalátor.

 1. Na stránce https://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads najděte „Alternative Ubuntu Server installer“.

  /static/books_static/USRV2/_images/alternative-installer-webpage.png

  Pro pokročilé možnosti instalace jako LVM je třeba sáhnout po alternativním instalátoru.

 2. Dostanete se na výpis souborů podle procesorové architektury a podle způsobu stažení (iso/bittorrent ap.). Pravděpodobně hledáte soubor ubuntu-18.04-server-arm64.iso ( klasický instalátor se jmenuje ubuntu-18.04-live-server-amd64.iso).

 3. Instalátor nabídne nastavit LVM hned při instalaci.

  /static/books_static/USRV2/_images/alternative-installer-guided-lvm.png
  /static/books_static/USRV2/_images/alternative-installer-guided-lvm2.png
  /static/books_static/USRV2/_images/alternative-installer-guided-lvm3.png

1.7.3. Praktický příklad použití LVM

Nástroje pro LVM tvoří sada programů s názvy začínající vg*, pv* a lv* (jako volume group, physical volume a logical volume) + sloveso jako create, display, remove ap. Např. vgdisplay zobrazí informace o volume group.

LVM nástroje by měli být standardně nainstalovány, ale kdyby ne, získáte je provedením sudo apt-get install lvm2.

# 2 disky při instalaci jeden jako LVM. Oba třeba 8 GB.

# druhý není nijak naformátovaný

sudo fdisk -l

# Jestli chci využít celý disk tak jak leží běží pro LVM, pak v příkazu pvcreate pište jen /dev/sdb a tento krok není nutný
sudo cfdisk /dev/sdb
# a vytvořte jeden Linux LVM (8e) oddíl plné velikosti disku

# Zapíše do parittion LVM hlavičku
sudo pvcreate /dev/sdb1

# Zobrazí physical volumes
sudo pvdisplay
# nebo
sudo pvs

# Vytvoří volume group ze zařízení
sudo vgcreate vg0 /dev/sdb1
# (lze zadat i více zařízeních)

# Zobrazí volume groups
sudo vgdisplay
# pozor, že "vgs" neexistuje

# Vytvoření logical volumes
# -n = jméno, -L = velikost vg0 = ze které volume group
sudo lvcreate -n g0_root -L 2g vg0
sudo lvcreate -n g0_home -L 2g vg0
sudo lvcreate -n g0_var -L 2g vg0

# Zobrazíme a uvidíme /dev/myvg1/logicka1
sudo lvdisplay
# nebo
sudo lvs

# Naformátování logickéhých svazků na ext4
sudo mkfs.ext4 /dev/vg0/g0_root -L root
sudo mkfs.ext4 /dev/vg0/g0_home -L home
sudo mkfs.ext4 /dev/vg0/g0_var -L var

# Rozšíření o 1 GiB
sudo lvresize -L +1G vg0/g0_root
# příkazu můžete doplnit na konec PV ze kterých má být "ukrojeno", jinak se použije místo kdekoli v jakékoli PV v rámci VG

# Přesvěčte se výpisem logical volumes
sudo lvdisplay

# Je třeba rozšířit i filesystem na novou velikost (pro ext4):
sudo resize2fs /dev/vg0/g0_root

# Připojte oddíly
sudo mkdir /mnt/g0_root
sudo mount /dev/vg0/g0_root /mnt/g0_root

# Přesvěčte se
df -h

Tip

Výmaz VG - Umí vymazat VG a s ní všechny LV. LV musí být umountovány.

Tip

Zvětšení oddílu i filesystemu v jednom kroku - lvresize má od vyšší verze LVM2 volbu -r, kdy zvětší i filesystem, takže nemusíme následně volat resize2fs.