3. Příkazová řádka

V této kapitole se seznámíme s příkazovou řádkou Linuxu, která je hlavním nástrojem a pracovním prostředím každého administrátora. Zvládnutí a navyknutí si na příkazovou řádku je nutná podmínka bez, které nemůžeme Linux efektivně používat a ovládat.

Zcela mylná je představa, že příkazová řádka v době grafických nebo webových rozhraní je něco překonaného nebo zbytečného. Důvodů, proč je příkazová řádka stále základní nejdůležitější pomocník správce je mnoho, např.:

 • z příkazů můžete vytvořit skript a automatizovat úkoly jako zálohování, kontrola logů ap.
 • mnohem rychleji pracujete s klávesnicí, než při přesouvání ruky od myši ke klávesnici a zpátky
 • rychlost textového prostředí je mnohonásobně vyšší
 • vzdálený přístup z dovolené nebo služební cesty zvládne i nejpomalejší mobilní připojení

Tip

Terminál se po chvilce nečinnosti ztmaví. Jakoukoli klávesou jej opět „rozsvítí“.

3.1. Přihlášení

Po dokončení instalace a restartu se můžeme konečně přihlásit jménem a heslem zvoleným při instalaci.

Důležité

Heslo zadávané při přihlašování se záměrně při psaní nezobrazuje podobně jako ve většině případech v Linuxu, kdy máte napsat heslo. To však nemá vliv na editaci - stále můžete používat např. Backspace ap.

Po přihlášení vás Ubuntu uvítá informací o aktuálním čase, stavu počítače a aktualizovatelných balíčcích.

Přihlášení a uvítací obrazovka

3.2. Klávesové zkratky

Na tomto místě se musíme zastavit a naučit se symboliku zapisování klávesových zkratek a některých speciálních kláves.

Speciální znaky
Klávesa nebo zkratka Význam
^ Ctrl
^C Ctrl+C
^C, m stisk Ctrl+C, uvolnění, vzápětí rychle následované M
M tzv. Meta-klávesa, na dnešních klávesnicích Alt
M-A Alt+A
CR klávesa Return, na dnešních klávesnicích Enter
Super na většině klávesnic odpovídá klávese Win (s logem Windows)
AltGr pravý Alt

3.3. Speciální znaky

Na tomto místě se musíme zastavit a naučit se číst speciální znaky na které možná nejste zvyklí, ale v příkazové řádce Linuxu mají velmi důležitý význam a často se používají.

Důležité

Následující znaky se naučte bezchybně psát, budete je opravdu používat.

Varování

Zkratky jako Alt+038 (číslo psané na numblocku) ap. v Linuxu nefungují.

Speciální znaky
Znak Anglický a český název Česká linuxová klávesnice Častý význam
# hash, mřížka AltGr+X začátek komentáře
~ tilda, vlnovka AltGr+Shift+` domovská složka uživatele
& ampersand AltGr+C operátor AND (A SOUČASNĚ) nebo „poslat do pozadí“
@ at-character, zavináč AltGr+V  
^ wedge, stříška AltGr+6  
$ dolar AltGr+; nebo AltGr+4 proměnné prostředí začínají znakem $
\ backtick, zpětný (obrácený) apostrof AltGr+` příkazová uvozovka, řetězec uzavřený v +`+ se provede jako příkaz
' single quotes, jednoduché uvozovky Alt+' v řetězci se NErozbalují systémové proměnné
" double quotes, dvojité uvozovky Shift+; v řetězci se rozbalují systémové proměnné
| pipe, svislítko AltGr+W operátor roura propojující STDOUT a STDIN dvou programů
> větší, než AltGr+>  
< menší, než AltGr+<  
Česká klávesnice (modře znaky při stisklém AltGr). Obrázek jsme si půjčili z http://dusan.pc-slany.cz/klavesnice/ceska_klavesnice.htm

Tip

Pokud vám česká klávesnice nevyhovuje, můžete si vybrat anglickou nebo jinou příkazem sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration (nutné zadat své heslo).

3.4. Bash prompt

V místě blikajícího kurzoru je prompt neboli výzva příkazového řádku, kde můžeme psát naše příkazy. Tím úplně prvním, co provedeme je „obarvení“ promptu, aby byl přehlednější. Napište následující text (bez počátečního $ a mezery) a pak odešlete Enter:

$ nano .bashrc

Důležité

Od této chvíle dál bude cokoli, co máte napsat na prompt, začínat znakem dolar. Ten však ale nepíšete - jen reprezentuje, že „zde“ je prompt.

Otevřete soubor .bashrc v textovém editoru nano. Tento soubor je jedním z konfiguračních souborů příkazového procesoru Bash (též Bash shell), jak se správně jmenuje prostředí ve kterém od této chvíle budeme pracovat.

V některých komerčních Unixech nebo BSD můžete narazit i na jiné příkazové procesory jako KSH (Korn SHell), CSH (C SHell) ap. Těmito poněkud exotickými variantami se nebudeme zabývat, protože BASH je de facto standardem všech moderních linuxových distribucí.

Přibližně uprostřed souboru .bashrc najdete zakomentovaný řádek začínající znakem mřížka (#):

#force_color_prompt=yes

Odkomentujte řádek (vymažte znak #), stiskněte Ctrl-X pro odchod z editoru a odpovězte Y (Yes) pro uložení změn.

Příkazem exit se odhlaste, znovu přihlaste a prompt je nyní barevně rozdělen na části např.

"Barevný prompt"

kde

 • joe je vaše uživatelské jméno
 • srv-foo název počítače
 • ~ aktuální pracovní složky (tilda je domovská složka)
 • $ indikuje, že odtud můžete psát příkazy

3.4.1. Pohyb a ovládání na promptu

Šipky nahoru a dolu

Pomocí kurzorových šipek nahoru a dolu se můžete pohybovat v historii použitých příkazů.

Příkaz history

Příkaz history vypíše standardně posledních 50 příkazů. V tomto seznamu se tedy pohybujete šipkami nahoru a dolu.

Klavesová zkratka Ctrl+C

Pošle tzv. signál přerušení, který ukončuje aktuální činnost nebo program. Jsou však výjimky, které na tuto kl. zkratka nereagují a ukončují se nejčastěji např. Q, příkazem bye, exit ap.

Klávesová zkratka Ctrl+D (EOF)

Znak EOF neboli End of file (konec souboru) se používá v několika málo posledních programech jako mail nebo at a znamená „ukončuji zadání, teď pracuj ty“.

Klávesová zkratka Ctrl+Z

Pošle aktuálnímu programu signál k uspání, tedy pozastavení činnosti. Obnovit program můžete příkazem fg (foreground, jdi do popředí). Seznam takto zmražených programů zobrazíte příkazem jobs.

Doplňování na Tab

Prompt je velmi inteligentní. Napište pár znaků, stiskněte Tab, a Bash zkusí doplnit název souboru, složky, programu, a u některých programů dokonce i parametry programu.

Klávesové zkratky Ctrl+Alt+F1Ctrl+Alt+F7

Standardně můžeme pracovat až v 7 terminálech současně a mezi nimi pomocí těchto zkratek přepínat. 1. až. 6. jsou vždy textové. 7. terminál je GUI, je-li nainstalováno, nebo startovací obrazovka v případě textového systému.

3.5. Parametry programů a příkazů

Než se naučíme několik základních programů a příkazů bez kterých se nedá obejít, bude užitečné se seznámit se symbolickým zápisem parametrů. Naučíte se tak správně číst jaké parametry program nabízí, jak se dají kombinovat, které jsou volitelné atp.

Mezi názvem programu a parametry ovlivňující jeho chování musí být vždy mezera. Třeba předchozí příkaz nano .bashrc je volání textového editoru nano s parametrem .bashrc.

V manuálových stránkách a dokumentaci programů narazíte na ustálený symbolický zápis parametrů ze kterých vyčteme přesný způsob použití.

Poznámka

Jako „prefix parametrů“ se obvykle nikdy nepoužívá / (např. /h), ale vždy - (např. -h) nebo nic. V Linuxu / znamená oddělovač složek v cestě.

Podívejme se na několik příkladů:

man [-C file]

Volitelný parametr -C, který musíte společně uvést s názvem souboru místo file.

find [path...]

Libovolně opakovatelný a současně volitelný parametr path.

apropos [-e|-w|-r]

Logická podmínka NEBO je symbolizována svislítkem. Můžete si vybrat buď jen -e, -w, -r, nebo žádný, protože celá skupina parametrů je volitelná.

-l, --long

Zkrácený a dlouhý název parametru. Můžete si vybrat podobu, kterou si pamatujete nebo vám vyhovuje. Je identické ls -l a ls --long.

3.6. Manuálové stránky a nápověda

Je pevným pravidlem, že každý program má i svojí manuálovou stránku, kde najdete kompletní dokumentaci použití, parametrů a konfigurace.

Zobrazení manuálové stránky – man

Zobrazení man stránky je velmi jednoduché:

man [kapitola] <program | soubor>

např. man nano. Kapitola se většinou neuvádí.

Prohlížečem manuálu je ve skutečnosti program less, proto si nyní jen řekneme, že prohlížeč less

 • ukončíte stiskem Q
 • vyhledáváte na stránce stiskem /, a zapsáním výrazu do stavové řádky a Enter.
 • mezi výsledky hledání s posouváte n pro vpřed a N pro zpět.

Tip

Manuálové stránky mají dokonce i konfigurační soubory. Zajímá vás jakou syntaxi má např. soubor /etc/fstab? Napište man fstab.

Vyhledávání v manuálových stránkách – apropos

Nemůžete si vzpomenou, jak se některý program jmenuje? Program apropos umí vyhledat zadaný výraz (resp. regulární výraz) v názvech a popisu man stránek. Např.:

apropos passwd

najde všechny výskyty slova „find“ v man stránkách a samozřejmě najde i nápovědu pro program jmenující se find:

chgpasswd (8)    - update group passwords in batch mode
chpasswd (8)     - update passwords in batch mode
Crypt::PasswdMD5 (3pm) - Provides interoperable MD5-based crypt() functions
fgetpwent_r (3)   - get passwd file entry reentrantly
getpwent_r (3)    - get passwd file entry reentrantly
gpasswd (1)     - administer /etc/group and /etc/gshadow
grub-mkpasswd-pbkdf2 (1) - generate hashed password for GRUB
lppasswd (1)     - add, change, or delete digest passwords.
mkpasswd (1)     - Overfeatured front end to crypt(3)
pam_localuser (8)  - require users to be listed in /etc/passwd
passwd (1)      - change user password <1>
passwd (1ssl)    - compute password hashes
passwd (5)      - the password file <1>
passwd2des (3)    - RFS password encryption
smbpasswd (5)    - The Samba encrypted password file
smbpasswd (8)    - change a user's SMB password
SSL_CTX_set_default_passwd_cb (3ssl) - set passwd callback for encrypted PEM ...
SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata (3ssl) - set passwd callback for encry...
update-passwd (8)  - safely update /etc/passwd, /etc/shadow and /etc/group

Všimněte si čísla v závorce za názvem stránky - např. passwd (1) a passwd (5). Manuálové stránky jsou členěny na kapitoly a proto někdy může být stejná stránka v různých kapitolách. Seznam kapitol najdete na man man.

Chcete-li tedy např. zjistit informace o příkazu passwd z kapitoly 1, použijete man passwd nebo man 1 passwd. Naopak o stejně pojmenovaném konfiguračním souboru se dozvíte z man 5 passwd.

Nápověda pro příkazy – help

Někté programy jsou ve skutečnosti zabudované příkazy (builtin commands) Bashe. Patří mezi ně ty nejzákladější, jako cd, exit, fg, jobs, echo, set ap. Pro ně neexistuje manuálová stránka, ale trochu jednodušší systém nápovědy help:

help <zabudovaný-příkaz>

např. help cd apod.

Tip

Není potřeba vědět, co je program a co příkaz. Zapamatujte si zkrátka, že pokud man <něco> neexistuje, zkuste help <něco>.

Tip

Pro zvědavé existuje zabudovaný příkaz type, který poví, zda je parametr program, příkaz nebo alias. Zkuste si např. type echo nebo type nano.

3.7. Příhlášení, odhlášení

exit

Příkaz exit už znáte. Ukončí vaše běžící programy a odhlásí vás.

logout

Logout je podobný, ale neumožní vás odhlásit, běží-li na pozadí nějaké programy.

3.8. Vypnutí a restart PC

sudo shutdown -h now

Příkaz shutdown vypíná nebo restartuje PC. Protože tato operace by ovlivnila jiné přihlášené uživatele a může ji provést jen administrátor, musíme celý program předat jako parametr programu sudo.

sudo reboot

Provede restart.

Poznámka

Detailní informace o tomto tématu najdete v Ukončení práce s PC.

3.9. Zobrazení a editace souborů

3.9.1. Editory nano a vim

nano

Pravděpodobně nejjednodušším editorem pro textové prostředí je nano. Jeho název je narážkou na předchůdce program pico. Najdete ho v každé instalaci Ubuntu nastavený jako výchozí editor.

Editor nano

Ovládání:

 • uložení – Ctrl+O
 • hledání – Ctrl+W, zadejte výraz, opakujte Ctrl+W pro další výskyty
 • ukončení – Ctrl+X, budete vyzváni k uložení, odpovězte y pro ano, n pro ne
 • jednorázové zobrazení čísla řádku/sloupce – Alt+C

Důležité parametry:

 • -c – zobrazit číslo řádku a sloupce v zápatí obrazovky, zobrazit číslo řádku na začátku nano neumí
 • -$ – zalamovat dlouhé řádky (wrap). Protože $ znamená proměnnou shellu, musíme parametr uvést vždy jako poslední!

vim a emacs

Mezi další tradiční editory v Linuxu a Unixu patří vim (vi iMproved) a emacs, ale jejich ovládání rozhodně není ani snadné, ani intuitivní.

Zájemce o Emacs odkazujeme internet.

Vim někdy bývá výchozím editorem, proto si řekneme alespoň, jak se vim ukončí. Pustíte-li vim např. vim .bashrc, ukončíte ho :, x, a Enter.

3.9.2. Prohlížeč cat a less

cat

Cat je jedním z nejprostších programů vůbec. Umí jen vypsat obsah souboru a skončit:

cat <soubor>

např. cat /etc/hostname vypíše název počítače v tomto souboru.

Užitečnou volbou může být -n, --number zobrazující u vypisovaných řádků jejich číslo:

$ cat -n /etc/hostname
1    srv-foo

less

Prohlížeč neboli pager less (méně) je opět slovní hříčkou na starší program more (více). Kdykoli použijete man stránky čtete si je v programu less. Vyplatí se proto, naučit se, less, výborně ovládat.

Příklad použití:

less [parametry] <cesta/k/souboru>

Ovládání:

 • zalamovat dlouhé řádky – -, Shift+S, Enter
 • vyhledávání a skok na první výskyt – /, hledaný výraz, Enter
 • další výskyt hledaného textu – n
 • předchozí výskyt hledaného textu – N
 • skok na konec souboru – Shift+G

Důležité parametry:

 • -N, --LINE-NUMBERS – zobrazení čísla řádku
 • –S, --chop-long-lines – nezalamovat dlouhé řádky (protože defaultně zalamuje)

3.9.3. Začátky a konce – head a tail

Program head zobrazí standardně prvních 10 řádků souboru, tail posledních 10.

Porovnejte výstupy:

$ head .bashrc
$ tail .bashrc

Tail má velmi užitečný parametr, který se vyplatí si zapamatovat a to -f, kdy tail neskončí a zobrazuje „ocásek“ souboru, tak jak v něm postupně přibývají řádky. Tento parametr je velmi často používaný např. pro „živé“ sledování nových záznamů v log souboru ap.

Vyzkoušejte si zajímavý příklad na tail -f:

 1. Na prvním terminálu spusťte strings /dev/urandom > ~/random.txt
 2. Chvilku nechte běžet
 3. Přepněte se např. na druhý terminál (Ctrl+Alt+F2) a napište tail -f ~/random.txt
 4. Střídejte po chvilkách první a druhý terminál.

Zatím jsme nevysvětlili znaky jako >, ~ nebo co je /dev/random, ale z příkladu sami jistě odtušíte, že první příkaz zapisuje náhodné znaky do souboru random.txt.

3.10. Vyčištění obrazovky - reset a clear

clear

Clear je obdoba cls z MS-DOSu a smaže obsah obrazovky.

reset

„Drsnější“ clear, který kompletně resetuje obrazovku. Vhodné, když se vám terminál tzv. „zbláznil“ a místo znaků zobrazuje „kliky-háky“.

Na "zblázněný" terminál pomůže reset.

3.11. Pohyb na disku – cd, pwd, ls

cd

Příkaz cd (change directory) asi nebude nutné příliš představovat. Jeho funkcí je změnit aktuální pracovní složku (working directory).

Pro skok do nadřazeného adresáře slouží cd mezera a dvě tečky:

$ cd ..

Varování

Začátečníci často zkouší cd.. (bez mezery před ..). To skončí chybou neexistující program cd...

Nezáleží na tom, jestli je cesta relativní nebo absolutní:

$ cd /home/joe
$ cd ../../var/local
$ cd /etc/init.d/

Tip

cd - skočí do předcházejícího adresáře.

pwd

Pokud není prompt nakonfigurován zobrazovat aktuální složku jako v Ubuntu, můžete použít příkaz pwd neboli print working directory.:

$ pwd
  /home/joe/
Prompt ukazující za ``:`` aktuální složku

ls

Program ls (list) vypisuje soubory a podadresáře aktuální nebo zadané složky. Stejný příkaz v MS-DOSu byl dir, možnosti ls jsou však mnohem větší.

Bez parametrů vypíše ls abecedně seřazený obsah ve sloupcích.

Vyzkoušejte a zapamatujte si následující tři klíčové parametry ls:

 • -l, --long – dlouhý výpis neboli do tabulky se sloupci oprávnění, vlastník, skupina,
  velikost a samozřejmě název
 • -a, --all – zobrazení i skrytých souborů (tečkových souborů, dot-files)
 • -h, --human-readable – velikost souboru v násobcích bajtů (např. 1K, 234M, 2G ap.)

Na ls je vhodné se naučit se kombinovat parametry. Např. parametr -h má smysl jen s -l, kdy je zobrazována velikost:

$ ls -lh

Na pořadí parametrů většinou nezáleží (musíte ale posoudit význam parametrů vždy případ od případu). Pokud chcete zobrazit dlouhý výpis, skryté soubory a „lidské velikosti“ budou následující příkazy stejné:

$ ls -lha
$ ls -lah
$ ls -hal
$ ls -hla
$ ls -alh
$ ls -ahl
Význam sloupců ls -l

Binární předpony

Jednotky, které ls používá při volbě -h nejsou kB, MB, GB ap.! Prefixy k, M, G jsou násobky tisíců, kdežto v IT se tradičně používají násobky 1024. Správné označování násobků 1024 je kiB, MiB, GiB ap., které se čtou [kilobí], [megabí], [gigabí] ap. Těmto předponám se říká binární předpony. Pokud výslovně potřebujete násobky 1000 (SI násobky), použijte parametr --si.

3.12. Vyhledávání - grep

Posledním elementárním programem pro běžnou práci je grep, který umí vyhledávat v obsahu buď standardního vstupu (STDIN) nebo v obsahu souborů.

Poznámka

Vysvětlit grep bez znalostí přesměrování a rour popisovaných v sekci o přesměrování je velmi obtížné. Proto si text zde přečtete, ale vraťte se k němu po prostudování mechanismu přesměrování.

Hledání v STDIN

Použití bude pro nás až do následující kapitoly trochu záhadné:

<příkaz> | grep <hledaný-výraz>

znamená, že se výstup STDOUT příkazu pošle (znak roura |) do vstupu STDIN programu grep, který vypíše jen řádky vyhovující hledanému výrazu. Např.:

cat /etc/passwd | grep root

vypíše řádky v /etc/passwd souboru obsahující slovo root.

Hledání v obsahu souborů – grep -r

Druhé použití grep je pro hledání v obsahu souborů:

$ grep -r <výraz>

Hledání bez ohledu na velikost písmen – parametr grep -i

Obě předchozí funkce jsou skvělé, ale často nám nezáleží na velikosti písmen hledaného výrazu (hledanýVýraz, HledanýVýraz, HLEDANÝVÝRAZ, nebo další kombinace). Parametr -i, --ignore-case vypíná citlovost na velikost písmen:

$ <příkaz> | grep -i <výraz>
$ grep -ri <výraz>

3.13. Přesměrování vstupu a výstupu

Každý program žije zcela izolovaně od ostatních programů ve svém vlastním paměťovém prostoru. Jedinou možností spolupráce (výměny dat) mezi programy je používat zařízení jako je síťová karta, soubory ap. Programy mají však k dispozici ještě tzv. standardní vstup a dva standardní výstupy. Tyto komunikační vstupy/výstupy (V/V, nebo anglicky input/output (I/O)) jako uživatel snadno přesměrujeme jinam nebo navzájem propojíme.

 • standardní vstup (stdin nebo STDIN) – na STDIN je standardně připojena klávesnice. STDIN můžeme přesměrovat např. na soubor a tak „simulovat“ stisky z klávesnice.
 • standardní výstup (stdout nebo STDOUT) – první ze dvou výstupů je „běžný“ výstup určený pro ne-chybové hlášky, informace ap. Standardně je STDOUT posílán na obrazovku.
 • standardní chybový výstup (stderr nebo STDERR) – druhý chybový výstup by měl být určen jen pro reportování chybových hlášek. Standardně je STDERR taktéž posílán na obrazovku.

Nejčastěji přesměrováváme standardní V/V mezi souborem a obrazovkou, ale vzhledem k faktu, že v Linuxu je vše soubor, můžeme přesměrování provést na/z sériového portu, pevného disku ap.

3.13.1. Operátory

Pro ovlivnění standardních V/V slouží tzv. operátory přesměrování. Následující tabulka uvádí ty nejpoužívanější.

Nejdůležitější operátory přesměrování
Operátor Směr Funkce
> nebo 1> STDOUT → soubor Přesměrování STDOUT a vytvoření/přepsání existujícího souboru
>> STDOUT → soubor Přesměrování STDOUT a vytvoření/připojení na konec souboru
< soubor → STDIN Přesměrování STDIN z klávesnice na soubor
2> STDERR → soubor Přesměrování STDERR do souboru
2>&1 nebo &> STDERR → STDOUT Přesměrování STDERR na STDOUT
1>&2 STDOUT → STDERR Přesměrování STDOUT na STDERR
| STDOUT → STDIN Přesměrování STDOUT na STDIN následujícího programu
2>&1 | STDOUT+STDERR → STDIN Spojí STDOUT a STDERR a přesměruje na STDIN následujícího programu

3.13.2. Příklady na přesměrování

Přesměrovat, přepsat

Přesměrování jsme již viděli ve starším příkladu, který nyní dovedeme vysvětlit:

$ strings /dev/urandom > random.txt

Program strings je vhodný hlavně pro vývojáře. Hledá v binárních souborech tisknutelné znaky. Speciální soubor zařízení (device file) /dev/urandom obsahující nekonečně dlouhou sekvenci náhodných čísel je takto filtrován jen na tisknutelné znaky. Výstup STDOUT, jinak směřující na obrazovku, je přesměrován operátorem > do souboru random.txt.

Připojit, nepřepsat

Změnou z > na >> dosáhneme, že je obsah k souboru připojen (append), nikoli přepsán:

$ cat /dev/random >> random.txt

Přesměrování STDERR

Přesměrovat pouze chybový výstup můžeme s 2>:

$ grep -blah 2> stderr.txt
$ cat stderr.txt
Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.

Spojení STDERR a STDOUT

Často chceme uchovat běžný výstup i ten chybový v jediném souboru. Tradiční a trochu krkolomné vyjádření je s 2>&1. Nejprve přesměrujeme STDOUT programu do souboru a na závěr STDERR programu napojíme na STDOUT, který byl již přesměrován do souboru:

$ program > vystup.log 2>&1

Jiným a přehlednějším způsobem, jak spojit STDERR a STDOUT a přesměrovat do souboru je &>:

$ program &> vystup.log

Roura

Roura neboli znak | (svislítko, pipe) kombinuje předchozí operátory přesměrování STDIN < a STDOUT >. Spojuje STDOUT na STDOUT následujícího programu napřímo bez nutnosti použití souboru jako „mezičlánku“.

Tento druh přesměrování jsme také již viděli použitý v ukázce na grep -i, kdy jsme propojili STDOUT příkazu (běžně napojený na obrazovku) na STDIN grepu (běžně napojený na klávesnici):

$ <příkaz> | grep -i <výraz>

Musíme držet na paměti, že roura spojuje STDOUT na STDIN následujícího programu. Výstup na STDERR prvního programu do roury nevstupuje.

Program ls můžeme požádat o výpis více souborů/složek zadaných jako parametry - např. /home/ a /var/, ale u druhé složky uděláme překlep v názvu. Ls vypíše obsah první složky na STDOUT, ale druhá neexistuje a chybu vypíše na STDERR. Např. cat napojený na rouru proto nikdy chybu neobdrží a čísluje jen získaný STDOUT:

  $ ls /home/ /war/ | cat -n
  ls: cannot access /war: No such file or directory
1 /home:
2 jell
3 lost+found

Aby jsme do roury poslali STDOUT i STDERR, musíme použít další operátor přesměrování spojující tyto dva proudy:

  $ ls /home /war/ 2>&1 | cat -n
1 ls: cannot access /war/: No such file or directory
2 /home:
3 jell
4 lost+found

Kombinace operátorů

Operátory (nejčastěji rouru) na sebe můžeme vzájemně napojovat. Např.:

$ apropos find | grep -i path | cat -n
1    glob (3)       - find pathnames matching a pattern, free memory from gl...
2    globfree (3)     - find pathnames matching a pattern, free memory from gl...
3    XtFindFile (3)    - search for a file using substitutions in the path list

Apropos vyhledá „find“ v manuálových stránkách. Výstup je poslán grepu, který vyfiltruje jen řádky se slovem „path“. I jeho výstup je předán cat číslující řádky.

3.14. Proměnné prostředí

Jak jsme již několikrát zmínili, Bash je ve skutečnosti docela propracovaný programovací jazyk. Pro běžnou práci na příkazové řádce Bashe to skoro nepoznáme, kromě proměnných prostředí, která se podobají proměnným v běžných programovacích jazycích.

Proměnná prostředí (environment variable) umožňují na číselnou nebo textovou hodnotu odkazovat jménem proměnné. Přítomnost nebo hodnota proměnné také může sloužit ke konfiguraci programu podobně, jako parametry.

Nastavení a zrušení

Proměnnou nastavíte jednoduše:

$ jmeno=Joe
$ vek=29

Proměnné začínají $ a rozbalují se (expandují se) na hodnoty a můžete vytvářet kombinace jako:

$ dohromady="$jmeno je $vek let stary"

Alternativní syntaxe ${<proměnná>} je vhodná, když by měl Bash problém rozlišit, kde začíná nebo končí název proměnné. Kdybychom chtěli vypsat „Joe je 29letý“, nemůžeme napsat

$ dohromady="$jmeno je $vekletý"

protože Bash bude hledat neexistující proměnnou $vekletý. Správně tedy bude:

$ dohromady="$jmeno je ${vek}letý"

Aby proměnnou prostředí viděl nejen interpret Bash sám, ale i programy interpretem spuštěné, musíme proměnnou exportovat:

# Dříve vytvořená proměnná
$ export dohromady

# Vytvoření a export v jednom kroku
$ export mesto=Praha

Jestli proměnná nebude již potřeba, pak můžeme jen nastavit „prázdnou“ hodnotu nebo ji úplně zrušit (nebude již ve výpisu proměnných env):

$ mesto=
$ unset mesto

Vypsání

Hodnotu můžeme vypsat příkazem echo:

$ echo $dohromady
Joe je 29 let stary

Nebo vypsat všechny pomocí env (výstup bývá na několik obrazovek proto ještě less):

$ env | less

Nejdůležitější proměnné prostředí

 • HOME – Absolutní cesta k domovské složce aktuálního uživatele. Např. /home/jekyll.
 • USER – Uživatelské jméno aktuálního uživatele. Např. jekyll.
 • HOSTNAME – Jméno počítače. Např. nb-jekyll.
 • PATH – Vyhledávací cesta (viz dále).

Vyhledávací cesta PATH

Proměnná PATH neboli vyhledávací cesta je seznam složek, kde bude Bash hledat programy. Pokud program v žádné složce tohoto seznamu nenajde, uvidíte <program>: command not found.

V čerstvé instalaci Ubuntu bude PATH obsahovat přibližně tyto dvojtečkou oddělené složky:

$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games

Všimněte si, že PATH neobsahuje aktuální složku (.), tj. i když je v aktuální složce spouštěný program, musíte se na něj explicitně odkázat ./<program>:

$ ls
program-raz-dva  soubor.txt  ...
$ program-raz-dva
program-raz-dva: command not found
$ ./program-raz-dva
#program-raz-dva spuštěn

Výchozí cesta je nastavena startovacími skripty během bootu OS. Můžete ji ale kdykoli později modifikovat. Přidání na konec PATH:

$ PATH=$PATH:/moje/cesta

nebo na začátek:

$ PATH=/moje/cesta:$PATH

Nyní tedy víme, proč spustíme program nano odkudkoli na disku. Ve které složce ve vyhledávací cestě se však nachází, zjistíme pomocí which (který):

$ which nano
/usr/bin/nano

3.15. Tři druhy uvozovek

Viděli jsme, jak dochází k expanzi proměnných prostředí na jejich hodnoty. To však platí jen při neuvedení uvozovek nebo při dvojitých uvozovkách.

 • " (dvojité uvozovky) — Řetězec mezi dvojitými uvozovkami se prohledává na proměnné, které se rozbalí na hodnotu.
 • ' (jednoduché uvozovky) – Řetězec mezi jednoduchými uvozovkami je interpretován tak, jak je - tzn. nedochází k expanzi proměnných a ignorují se speciální znaky jako \n, \t ap.
 • \` (obrácený apostrof) – Řetězec mezi obrácenými apostrofy se provede jako příkaz. Jeho výstup se stane výslednou hodnotou řetězce.

Neuvést uvozovky nebo uvést dvojité je stejné. Následující zápisy mají tedy stejný efekt:

$ echo $PATH
$ echo "$PATH"

Předchozí příklady napsané v jednoduchých uvozovkách tedy nevypíší hodnotu proměnné, ale vytisknou se tak, jak jsou:

$ echo '$PATH'
$PATH

Obrácené apostrofy jsou velmi zajímavou funkcí Bashe. Např. pro vypsání dnešního data můžete použít:

$ echo Ahoj $USER! Dnes je `date`.
Ahoj lisa! Dnes je St dub 30 13:51:40 CEST 2014.

3.16. Tilda ~

Tildu bychom mohli zařadit mezi proměnnou prostředí. Chová se jako proměnná i když jí technicky není. Její hodnotou je absolutní cesta k domovskému adresáři. Proto jsou následující příkazy identické:

$ cd $HOME
$ cd ~

Stejně jako tato dvojice:

$ cp /var/log/kern.log $HOME/tmp/
$ cp /var/log/kern.log ~/tmp/

3.17. Obrácené lomítko (backslash)

Znak (obrácené lomítko) mívá tři odlišné významy, které se musíme naučit.

Důležité

Obrácené lomítko () nikdy neslouží jako oddělovač cesty, kterým je v Linuxu vždy běžné lomítko (/) (forward slash).

Řídící nebo formátovací znaky

Kdykoli chcete vypsat třeba znak „tabelátor“ nebo „nový řádek“ použijte \t, resp. \n:

$ echo -e "ahoj\tjak\nse\tmas"
ahoj     jak
se       mas

Další méně používané řídící znaky najdete např. v manuálové stránce programu echo (man echo).

Pokračování příkazu na další řádce

Velmi dlouhé příkazy na příkazové řádce nebo skriptu můžeme pro přehlednost rozdělit na více řádků pomocí \:

$ echo \
    velmi dlouhý \
    příkaz \
    na více řádků
velmi dlouhý příkaz na více řádků

Neinterpretovat znak

Některé znaky, jako např. právě zpětné lomítko, mají speciální význam pro vyhledávání (žolíky) nebo proměnné prostředí ($). Když ale opravdu chceme jen vypsat znaky jako nebo $ musíme je tzv. escapovat (napsat escape sekvenci) přidáním před znak:

   $ echo Znaky se speciálním významem jsou např. \~, \\, \$
Znaky se speciálním významem jsou např. ~, \, $

3.18. Žolíky (wildcards)

Poslední základní dovedností jsou tzv. žolíky (wildcards, též globbing patterns) umožňující postihnout skupinu souborů nebo složek vyhovující určitému pravidlu.

Nejdůležitější žolíky v Bashi
Znaky Popis Příklad
* jakýkoli počet znaků (včetně žádného) Jinými slovy nula nebo znaků. Pro „f*d“ bude vyhovovat „find“, „fond“, ale i jen „fd“
? jakýkoli jeden znak Pro „f?nd“ bude vyhovovat „find“, „fInd“, „fond“, ap.
[] rozsah Pro „hd[a-e]“ bude vyhovovat „hda“, „hdb“, „hdc“, a „hde“.
[!] vyloučit z rozsahu Podobné jako [], ale slouží k vyloučení znaků v hranatých závorkách z vyhledávání. Pro „mujsoubor[!9]“ bude vyhovat „mujsoubor1“, „mujsoubor2“, „mujsoubor3“ atd., ale nebude vyhovat „mujsoubor9“.
{} výčet Pro „{mama,tata}“ bude vyhovat „mama“ nebo „tata“.
\ escape znak Chceme-li hledat znak , musíme ho „ochránit“ zdvojením na .

Např. vypsat všechny soubory a složky začínající textem „pa“ ve složce /etc/:

$ ls /etc/pa*

Žolíky lze opakovat:

$ ls /dev/sd[a-z][0-9]

Rovněž lze žolíky kombinovat. Třeba, pokud chcete smazat všechny jpg, png a pdf soubory:

$ rm {*.jpg,*.png,*.doc}