7. Instalace a správa programů

V této kapitole se zaměříme na možnosti instalace a správy aplikací v Linuxu, a odlišnosti Linuxu a ostatních OS.

Důležité

Protože velkou pozornost budeme věnovat balíčkovacímu systému DEB bude tato kapitola jako jediná téměř výhradně specifická pro systémy Debian a Ubuntu.

7.1. Kompilace

Kompilace byla tradiční a dlouho jediná možnost, jak získat pro náš počítač nový software.

Kompilace neboli překlad je převod zdrojových kódů (většinou v jazyce C nebo C++) do strojového kódu vašeho procesoru. Jistě víte, že Linux sám i většina programů pro Linux je open-source, tedy volně šiřitelná včetně zdrojových kódů. Ze stránek aplikace proto stáhnete „zdrojáky“ převážně jako .tar.gz nebo je získáte přímo ze systému verzování kódu (VCS) jako Git, Subversion, CVS ap.

Proč nekompilovat

Kompilace je však ta nejhorší možnost a měli byste se ji vyhnout, kdykoli můžete. Kompilace není zrovna snadná ani pro zkušeného správce. Často skončíte záludnými chybějícími závislostmi na externí knihovny nebo chybovými hláškami, o kterých ani Google příliš neslyšel.

Kompilace je také časově náročná operace, která může trvat jednotky i desítky minut.

Poslední hlavní nevýhodou kompilace je, že nemáme žádnou skutečnou možnost programy aktualizovat a odinstalovat (nevíme, jaké soubory tvoří program). Všechno závisí na „slušnosti“ programu samotného.

Příprava

Jedná-li se o C/C++ program (většinou), nainstalujte nejprve kompilátor, linker, make builder ap.:

$ sudo apt-get install build-essential checkinstall

Možná budete potřebovat i verzovacího klienta (na 99,9% to bude CVS, SVN, Mercurial nebo dnes nejpopulárnější Git):

$ sudo apt-get install cvs subversion mercurial git-core

Stručný postup pro C/C++

Když už kompilovat musíme, popišme, alespoň velmi stručně jak na to. Většina open-source projektů používá GNU auto-tools se kterým má instalace ze zdrojáků tři kroky

 1. „configure“ (příkaz ./configure [--volby...]) – ověření, že jsou dostupné všechny potřebné závislosti, konfigurace přes kompilace a výsledného programu. Můžete zkusit ./configure --help pro zjištění všech sestavovacích a instalačních voleb.
 2. „make“ (příkaz make) – samotná kompilace
 3. „make install“ (příkaz checkinstall) – dnes je posledním krokem spíše checkinstall, ale make install je tak hluboko zakořeněn, že této fázi budeme takto říkat. Checkinstall vytváří DEB balíček (viz dále).

Více informací najdete např. na https://help.ubuntu.com/community/CompilingSoftware.

7.2. DEB balíčky

Na všechny bolesti kompilace existuje lék v podobě DEB balíčků. Jsou to soubory s příponou .deb obsahující zkomprimovaně

 • již zkompilované spustitelné soubory (binárky)
 • konfigurační soubory
 • administrativní údaje (licence, autor, web programu)
 • systémové požadavky (architektura, jazyk ap.)
 • závislosti na jiných balíčcích

Autor (správce) DEB balíčku si dal tu práci s kompilací pro naši architekturu za nás, odzkoušel funkčnost programu, případně přizpůsobil pro specifika distribuce.

7.2.1. Výhody DEB balíčků

Další výhody balíčkovacích systému jako DEB jsou

 • atomické operace – jestliže se instalace nepovede, nemělo by dojít k ovlivnění systému, balíček můžete odstranit nebo instalaci opakovat.
 • deklarace závislostí – balíček říká „potřebuji tento a tamten balíček“ a bez něj nám nedovolí instalaci (program by beztak nefungoval). Není tedy zmatek v tom, kdo určitou knihovnu vlastně potřebuje, v jaké verzi atp.
 • skripty – DEB balíček může spouštět v různých okamžicích instalace skripty, takže někdy instalace může být mnohem více, než jen pouhé kopírování souborů z balíčku na disk.
 • snadné aktualizace – balíčky jsou verzované. Když se pokusíte instalovat program novější verze, než máte, provede se jen aktualizace.
 • seznam aplikací – víte, co jste si nainstalovali.
 • odinstalace – při odinstalaci jsou odstraněny všechny soubory, které balíček na váš počítač přidal. Systém je po odebrání balíčku většinou v prakticky identickém stavu (včetně volného místa) jako byl před instalací.

Celý Ubuntu a Debian je vlastně udržován jako soustava několika tisícovek balíčků. Dokonce i jádro se distribuuje v podobě DEB balíčku. Již při instalaci se nekopírují soubory „jen tak“, ale probíhá instalace z příslušných balíčků.

7.2.2. Update vs. upgrade

Měli bychom rozlišovat mezi těmito zdánlivě stejnými termíny. Zvýšení verze jednoho programu, resp. balíčku nazýváme update. Update všech balíčků je upgrade, tj. vlastně celého operačního systému.

7.2.3. Nevýhody DEB balíčků

Nevýhodou DEB balíčků (ale i konkurenčních RPM) je, že nemáte vždy nejnovější verze programů. Zkrátka může nějaký čas trvat, než správce DEB balíčku příslušné aplikace vytvoří a otestuje aktualizaci.

Některé programy bohužel jako balíčky nejsou dostupné a tak občas nezbývá, než „stará špatná“ kompilace.

7.2.4. Nástroj dpkg

Pro manipulaci s DEB balíčky staženými z internetu ap. slouží nástroj dpkg. Důležité volby jsou zejm.

 • -i, --install pro instalaci, resp. update balíčku
 • -r, --remove pro odinstalaci balíčku
 • -P, --purge pro odinstalaci balíčku včetně konfiguračních souborů. Vhodné, když víte, že určitě už nebudete program nikdy provozovat.
 • -l, --list výpis všech nainstalovaných balíčků. Výpis lze omezit na balíčky obsahující jen určitý výraz, např. -l nano.
 • -L, --listfiles velmi užitečný parametr, která vám řekne, jaké soubory určitý balíček obsahuje (kde budou uloženy po instalaci)
 • --dry-run běh „na sucho“ neboli jen simuluj, že se operace provádí. Dobré pro vyzkoušení, zda by instalace/odinstalace proběhla v pořádku. Tento parametr musíte pochopitelně umístit před jakýkoli jiný, aby operace byla opravdu jen „jako“.

Příklad instalace a odinstalace (s ponecháním konf. souborů):

$ sudo dpkg -i super-aplikace.deb

7.2.5. Úprava konfigurace – dpkg-reconfigure

Pokud se např. instalátor ptal na heslo správce aplikace a vy jste ho zapomněli, můžete opětovně spustit instalaci a zadat nové heslo příkazem:

$ sudo dpkg-reconfigure <balíček>

Možná si vzpomenete, že jsme už jednou dpkg-reconfigure použili ke změně rozložení klávesnice v textovém prostředí:

$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

7.3. Repozitáře balíčků

Repozitář je úložiště a katalog stovek až stovek tisíc balíčků, kterých může balíčkový systém znát desítky. Jeden repozitář slouží např. na publikování výhradně bezpečnostní aktualizace OS, další pro komerční nebo jinak licencovaný software, další hry ap. Existují i repozitáře o jednom balíčku. Ve větších organizacích se může vyplatit vnitrofiremní repozitář s programy používanými v organizaci.

V repozitářích bývá více variant stejného balíčku stejné verze pro všechny podporované procesorové architektury, jazyky, balíček se zdrojovými kódy ap.

Instalace jednotlivých balíčků stažených z internetu nástrojem dpkg můžeme proto spíše považovat nízkoúrovňovou operaci a za základ pro řešení repozitářů balíčků.

Systém repozitářů zjednodušuje vyhledávání a instalaci balíčků. Požadovaný program vyhledává ve známých repozitářích. Pokud balíček závisí na dalších balíčcích, tak je zkusí rovněž najít a stáhnout v dostupných repozitářích.

Program na správu repozitářů také sám kontroluje, zda není v repozitářích novější verze softwaru, než máme nainstalován a případně nabídne jeho update.

Poznámka

Ano, tento princip je velmi podobný Google Play, App Store ap., ale v Linuxu existují tyto „obchody“ již desítku let.

Repozitáře jsou zkrátka prvním místem, kde hledat nové programy.

7.4. Správce repozitářů APT

Jedním z nejvyspělejších systémů pro správu repozitářů je APT - Advanced Packaging Tool. APT vznikl původně v Debianu a používá ho tedy Ubuntu, ale existují i porty pro distribuce mimo Debian a dokonce i pro RPM balíčky.

APT je ve skutečnosti několik programů apt-<něco>.

7.4.1. apt-get

Základním příkazem správce APT je apt-get. U všech variant příkazu můžete zadat jeden nebo více balíčků oddělených mezerou.

Instalace programu:

$ sudo apt-get install balíček [balíček2...]

Odstranění:

$ sudo apt-get remove balíček [balíček2...]

Odstranění včetně konfiguračních souborů:

$ sudo apt-get purge balíček [balíček2...]

Pro povýšení na novější verzi nebo po přidání nového repozitáře do /etc/apt/sources.list (viz dále) musíme obnovit lokální cache podle skutečného stavu repozitářů. Příkazy proto budou dva - obnova cache volbou update, a pak samotná instalace:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install balíček [balíček2...]

Důležité

Obnova cache (apt-get update) je jen dotaz, zda neexistují aktualizace balíčků, které máme a detekce úplně nově přidaných balíčků v repozitářích. Až druhý příkaz apt-get install provede skutečnou aktualizaci, resp. instalaci pro nový balíček.

7.4.2. apt-key

Správa klíčů používaných pro ověřování autenticity balíčků. Jen balíčky ověřené těmito klíči jsou považovány za důvěryhodné.

7.4.3. apt-cache

Dotazování nad APT cachí balíčků.

7.5. Repozitář pod lupou

Repozitář je místo v lokální síti nebo internetu dostupné pod URL, která je známá programům pro správu repozitářů jako APT (viz dále).

Repozitáře jsou konfigurovány textovými soubory v /etc/apt/, z nichž nejdůležitější je /etc/apt/sources.list obsahující údaje o

 • typu balíčku (je vždy deb nebo deb-src pro zdrojové balíčky)
 • URL HTTP nebo FTP v internetu či intranetu, ale i na CD-ROM. URL většinou směřuje na lokální obraz (mirror) download serveru pro váš stát
 • označení pro jakou verzi vaší distribuce jsou balíčky určeny
Soubor /etc/apt/sources.list (zkráceno a vynechány komentáře)
deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy main restricted
deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy main restricted

deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy-updates main restricted
deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy-updates main restricted

deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy universe
deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy universe
deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy-updates universe
deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy-updates universe
...

Klidně si některou URL otevřete ve webovém prohlížeči a podívejte se jak vypadá „formát“ DEB repozitáře.

Připomínáme, že jakmile upravíte sources.list, musíte provést sudo apt-get update pro obnovu informací o balíčcích v cache.

Tip

Jednoduše procházet a vyhledávat můžete standardní repozitáře distribuce také přes web na http://packages.ubuntu.com, resp. http://packages.debian.org.

7.6. Další programy pro repozitáře

7.6.1. Software & Updates

Repozitáře v případe Ubuntu Desktop můžete spravovat i graficky v nástroji Software & Updates.

/static/books_static/USRV1/_images/Software-UpdatesGUI.png

Správce repozitářů Software & Updates

7.6.2. Ubuntu Software Center

Grafické Ubuntu Desktop obsahuje repozitářového klienta Ubuntu Software Center.

/static/books_static/USRV1/_images/UbuntuSoftwareCenter.png

Ubuntu Software Center

7.6.3. Aptitude

Pro textové rozhraní ještě doporučujeme doinstalovat Aptitude, který by se dal přirovnat k Ubuntu Software Center a control panelu Software & Updates:

$ sudo apt-get install aptitude
$ aptitude

Při řešení problémů závislostí (chybějící, kolidující) je dokonce Aptitude chytřejší, než standardní apt-get.

7.7. RPM balíčky

Kromě výše probraných balíčků a repozitářů DEB pro rodiny Debian a Ubuntu Linuxu, bysme měli vědět o existenci balíčků RPM (Redhat Package Manager) původně vytvořených pro Redhat Linux, ale dnes používaných i v dalších distribucích (Fedora, SUSE).

Všechny popsané výhody, nevýhody a princip je velmi podobný DEB systému. Narazíte-li na program pro který existuje jen RPM balíček je možné jej jako nouzové řešení převést programem alien na DEB. Alien samozřejmě nekontroluje obsah, ale jen převádí formát z RPM na DEB. Zda bude tento balíček skutečně fungovat není jisté.

# Instalace konvertoru alien
$ sudo apt-get install alien

# Převod
$ alien balicek.rpm

Jako nízkoúrovňový ekvivalent dpkg pro RPM systémy slouží program yum:

$ yum install super-aplikace