5. Tipy a triky

5.1. Nastavení verze Java kompilátoru

Přidáme do sekce <plugins> POM souboru:

...
<build>
  <pluginManagement>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <source>1.7</source>
          <target>1.7</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </pluginManagement>
</build>
...

5.2. Nastavení výchozího goal nebo phase

Voláme stále Maven se stejným cílem nebo fází? Např.

$ mvn clean package

Díky nastavení defaultního cíle nebo fáze (od Maven 2) můžeme psát jen

$ mvn

pro totéž. V pom.xml v <defaultGoal> elementu musíme nastavit nejčastější goal nebo fázi:

<build>
  ...
  <defaultGoal>clean package</defaultGoal>
  ...

5.3. Varování „Using platform encoding, build is platform dependent“

Pokud není explicitně určeno v jakém kódování jsou zdrojové soubory, Maven nás varuje hláškou podobnou této:

[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources,
i.e. build is platform dependent!

Znamená to, že použije kódování aktuálního počítače, ale to nemusí být to, ve kterém byly soubory vytvořeny a tak může na jiném PC build selhat.

Je třeba nastavit kódování zdrojových souborů vlastnost project.build.sourceEncoding:

<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</propeties>

5.4. Spuštění Java programu z Maven

Sám Maven neumí spustit Java program (resp. třídu se main() metodou). Pokud to potřebujeme poslouží exec-maven-plugin:

mvn exec:java -Dexec.mainClass=org.virtage.maven.App

5.5. Získávání nápovědy

Maven obsahuje příkazy (resp. goaly) pluginu help, který nám pomůže zjistit řadu důležitých informací pro práci.

5.5.1. Zjištění goals určitého pluginu

Jaké goaly plugin nabízí k použití zjistíme příkazem

$ mvn help:describe -Dplugin=<plugin-name>

Příklad výpisu pro plugin jar (zkráceno):

$ mvn help:describe -Dplugin=jar
[INFO] org.apache.maven.plugins:maven-jar-plugin:2.4

Name: Maven JAR Plugin
Description: Builds a Java Archive (JAR) file from the compiled project
classes and resources.
Group Id: org.apache.maven.plugins
Artifact Id: maven-jar-plugin
Version: 2.4
Goal Prefix: jar

This plugin has 5 goals:

jar:help
Description: Display help information on maven-jar-plugin.
  Call
  mvn jar:help -Ddetail=true -Dgoal=<goal-name>
  to display parameter details.

jar:jar
Description: Build a JAR from the current project.

jar:sign
...

...

5.5.2. Zjištění výsledného POM

Výsledný POM vzniklý dědičností POMů zjistíme pomocí

$ mvn help:effective-pom

5.5.3. Zjištění aktivních profilů

Vypíše všechny profily aktivované manuálně i automaticky.

$ mvn help:active-profiles

5.5.4. Závislosti

Závilosti jsou často problematické. Různé verze, závilosti závilostí atd. Maven přichází na pomoc s řadou goalů pro analýzu závilostí.

Vypíše strom (hierarchii) závislostí:

mvn dependency:tree

Vypíše závislosti v abecedním pořadí:

mvn dependency:resolve

Analýza závilostí, vypíše všechny nepoužitené a nedeklarované závilosti:

mvn dependency:analyze

5.6. Debugging (ladění) Maven

Maven nabízí řadu možností, co dělat při problémech.

Poznámka

Zabudovanou nápovědu k pluginům, analýzu závilostí ap. najdeme na stránce Získávání nápovědy.

5.6.1. Full stack trace výjimek (exceptions)

Pokud Maven plugin nebo Maven samotný skončí výjimkou, můžeme vynutit full stack trace volbou -e, např.:

mvn clean package -e

5.6.2. Vypisovat debug info

Volbou -X nebo -debug přinutíme Maven vypisovat všechny detaily toho, co provádí. Pozor, výpis bude velmi dlouhý!

mvn <goal> -X

5.6.3. Debug Maven nebo pluginů

Velmi pokročilý způsob ladění Maven představuje možnost krokovat provádění pomocí JPDA debuggeru (např. z vašeho IDE jako IntelliJ IDEA). Místo příkazu mvn použijeme mvnDebug. Ve výchozí konfiguraci bude Maven čekat na připojení debuggeru na portu 8000:

$ /usr/share/maven/bin/mvnDebug
Preparing to Execute Maven in Debug Mode
Listening for transport dt_socket at address: 8000
...