Poslední aktualizace znění: 2.1.2018.

Tyto podmínky popisují použití tohoto webu. Na samostatné stránce popisujeme informace a podmínky pro školení.

Osobní údaje

Dodržujeme vaše soukromí. Poskytnuté osobní údaje slouží jen pro účely provozu a vyhodnocování tohoto webu a naší firmy. Údaje chráníme jako naše vlastní.

 • Co jsou osobní údaje? Jsou to jakékoli informace, která by mohly vést k dopátrání osoby. Tyto údaje spadají pod regulaci GDPR.
 • Jaké osobní údaje Vacademy zpracovává? Ukládáme tyto druhy údajů:
  • osobní údaje objednatelů (poskytnutá jména, adresy, IČ, emaily)
  • osobní údaje studentů (poskytnutá jména, adresy, emaily, záznamy z absolvovaných školeních)
  • osobní údaje uživatelů, kteří projevili zájem o zaslání informačního emailu
  • osobní údaje uživatelů, kteří nás kontaktovali s poptávkou
  • údaje těchto uživatelů postupně rozšiřované o související události (kontaktování podpory, vytvoření poptávky ap.) a atributy (nový email, zájem o jiná témata školeních ap.)
  • soubory cookie k poskytování služeb jako zapamatování si sezení, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti
 • Jak osobní údaje Vacademy zpracovává? Všechny údaje používáme k běžným obchodním účelům při vyhodnocování naší práce, hledání nových obchodních příležitostí a pro interní výkaznictví. Evidovaná data se fyzicky nachází na území EU a snažíme se je maximálně chránit proti zneužití. Osobní údaje zpracováváme takto:
  • Email poskytnutý pro nabídku "Nechte si poslat vizitku se slevou" si uložíme a v budoucnu můžete obdržet další připomínku nebo nabídku.
  • Cookie soubory využívané Google službami jsou vysvětleny v dokumentu Jak Google využívá soubory cookie.
 • Proč osobní údaje Vacademy potřebuje? Protože se bez informací neobejdeme v ničem. Sbíráme je, abychom věděli, komu jsme fakturovali, měli historii a statistiky prodejů a využívání služeb ap. Jinými slovy řečeno shromažďujeme základní a očekávatelné údaje, které jako obchodní subjekt potřebujeme nebo chceme ke svému řízení.
 • Kdo má k osobním údajům ve Vacademy přístup? K údajům má přístup pouze pověřený personál a důvěryhodné subjekty třetích stran (viz dále). Nikdy a za žádných okolností osobní údaje neprodáváme a nesdílíme s nikým dalším. Správce osobních údajů můžete kontaktovat na emailu hello@vacademy.cz.
 • Jakým subjektům předává Vacademy osobní údaje? Některé osobní údaje sdílíme s těmito dalšími subjekty:
  • Google Analytics, protože chceme mít statistiky návštěvnosti
  • Google AdWords a Seznam Sklik, protože čas od času inzerujeme online
  • obecně Google, protože ve firmě používáme G Suite (Gmail, Calendar, Drive, Docs, Spreadsheets ap.)
 • Proč osobní údaje předáváte dalším subjektům? Protože používáme běžné cloudové nástroje dnešního světa, které, z principu cloudu, data ukládají mimo kontrolu Vacademy. Třeba ve firmě používáme G Suite (Google Docs, Spreadsheet ap.). Jako předání osobních údajů podle nařízení GDPR se považuje i to, když si do Tabulek Google napíšeme vaše jméno a email, když jdeme připravovat např. vaši poptávku. Protože jsou data uloženy u Googlu, jde o předání dalšímu subjektu.
 • Jaká máte práva ke svým osobních údajům? Jak z názvu vyplývá jsou osobní údaje především vaše. Máte právo požádat o výpis vašich údajů, a v neposlední řadě o jejich úplný výmaz. Požádat o to můžete správce osobních údajů na emailu hello@vacademy.cz.

Informace a obsah

Podrobnosti k informacích a obsahu poskytované na webu, knížkách, našich emailech ap.

 • Obsah můžete, s uvedením zdroje, sdílet a kopírovat kromě komerčního použití. Pokud není uvedeno jinak je veškerý náš obsah publikován pod licencí CC BY-NC-SA 4.0 (Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní). Tato licence dovoluje text sdílet a distribuovat v jakémkoli formátu nebo médiu kromě použití pro výdělečné účely. Text můžete upravovat a pozměňovat, pokud zachováte stejnou licenci. Vystavitel licence může tyto podmínky v budoucnu upravovat. Při sdílení a šíření je nutné uvést původ např. URL odkazem.
 • Nevylučujeme překlepy, chybné informace a zříkáme se odpovědnosti. Přes veškerou snahu můžou být zde uvedené informace zastaralé, chybné nebo s překlepy a hrubkami. Taktéž odmítáme jakoukoli odpovědnost, pokud by následování chybných textů vedlo ke způsobení jakékoli škody.